Apskates ilgums

Iestatiet [Hold/Turēt], lai skatītu uzņemto attēlu ekrānā pēc uzņemšanas, vai iestatiet [Off/Izslēgts], ja nevēlaties uzņēmumu attēlojumu.

  1. Izvēlieties [Uzņemšana: Review duration/Uzņemšana: Apskates ilgums].

  2. Iestatiet laika opciju.

Piezīme

  • Pie iestatījuma [Hold/Turēt] attēli tiek attēloti līdz cilnē [Iestatīšana: Power saving/Iestatīšana: Enerģijas taupīšana] iestatītajam laikam.