Rīcība kļūdu paziņojumu gadījumos

Ja rodas kļūda, attēlojiet kļūdas aprakstu, veicot vienu no turpmāk aprakstītajām darbībām. Pēc tam novērsiet kļūdas cēloni, vadoties pēc šajā nodaļā minētajiem piemēriem.

 • Ekrānā [View info/Skatīt informāciju] nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
 • [Wi-Fi on/Wi-Fi ieslēgts] izvēlieties [Error details/Kļūdas apraksts].
11 12
21 22 23
61 63 64 65 66 67 68 69
91
121 125 126 127
130 131 132 133 134 135
141 142

Piezīme

 • Ja rodas kļūda, saistītais ziņojums [Err**/Kļūda**] tiek attēlots ekrāna [Wi-Fi/Bluetooth connection / Wi-Fi/Bluetooth savienojums] augšējā labajā stūrī. Tas pazūd, kad kameras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tiek pārslēgts uz Power off (Izslēgšana).

11: Connection target not found (Nav atrasts savienojuma mērķis)

 • [Viedtālrunis] gadījumā: vai darbojas Camera Connect?

  • Izveidojiet savienojumu, izmantojot Camera Connect ().
 • [Dators] gadījumā: vai darbojas EOS programmatūra?

  • Palaidiet EOS programmatūru un atkārtoti izveidojiet savienojumu ().
 • [Printeris] gadījumā: vai ir ieslēgts printeris?

  • Ieslēdziet printeri.
 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati parole autentifikācijai?

  • Šī kļūda rodas, ja paroles nesakrīt, kad iestatīta šifrēšanas autentifikācijas metode [Open system/Atvērtā sistēma].

   Pārbaudiet lielos un mazos burtus un pārliecinieties, ka kamerā iestatīta pareizā parole autentifikācijai ().

12: Connection target not found (Nav atrasts savienojuma mērķis)

 • Vai mērķa ierīce un piekļuves punkts ir ieslēgti?

  • Ieslēdziet mērķa ierīci un piekļuves punktu, pēc tam brīdi pagaidiet. Ja savienojumu joprojām nevar izveidot, atkārtojiet savienojuma izveidei nepieciešamās darbības.

21: No address assigned by DHCP server (DHCP serveris nepiešķir adresi)

Pārbaudiet kamerā

 • IP adrese kamerā ir iestatīta uz [Auto setting/Automātiska iestatīšana]. Vai tas ir pareizais iestatījums?

  • Ja netiek izmantots DHCP serveris, kamerā iestatiet IP adresi uz [Manual setting/Manuāla iestatīšana] un norādiet iestatījumus ().

Pārbaudiet DHCP serverī

 • Vai DHCP serveris ir ieslēgts?

  • Ieslēdziet DHCP serveri.
 • Vai DHCP serverim pietiek adrešu, ko piešķirt?

  • Palieliniet DHCP servera piešķiramo adrešu skaitu.
  • Lai samazinātu izmantoto adrešu skaitu, atvienojiet no tīkla ierīces, kam DHCP serveris piešķīris adreses.
 • Vai DHCP serveris darbojas pareizi?

  • Pārbaudiet DHCP servera iestatījumus, lai nodrošinātu pareizu DHCP servera funkciju izpildi.
  • Ja tas piemērojams, prasiet tīkla administratoram nodrošināt DHCP servera pieejamību.

22: No response from DNS server (Nav atbildes no DNS servera)

Pārbaudiet kamerā

 • Vai kamerā DNS servera IP adreses iestatījums atbilst servera faktiskajai adresei?

  • Iestatiet IP adresi uz [Manual setting/Manuāls iestatījums], un kamerā norādiet to pašu IP adresi, ko izmanto DNS serveris ().

Pārbaudiet DNS serverī

 • Vai DNS serveris ir ieslēgts?

  • Ieslēdziet DNS serveri.
 • Vai DNS servera IP adrešu iestatījumi un atbilstošie nosaukumi ir pareizi?

  • Pārbaudiet, vai IP adreses un atbilstošie nosaukumi ir pareizi ievadīti DNS serverī.
 • Vai DNS serveris darbojas pareizi?

  • Pārbaudiet DNS servera iestatījumus, lai nodrošinātu pareizu DNS servera funkciju izpildi.
  • Ja tas piemērojams, prasiet tīkla administratoram nodrošināt DNS servera pieejamību.

Pārbaudiet tīklā kopumā

 • Vai tīklam ir maršrutētājs vai līdzīga ierīce, kas pilda vārtejas funkcijas?

  • Ja tas piemērojams, uzziniet no tīkla administratora tīkla vārtejas adresi un iestatiet to kamerā (, ).
  • Pārbaudiet, vai vārtejas adreses iestatījums ir pareizi ievadīts visās tīkla ierīcēs, ieskaitot kameru.

23: Device with same IP address exists on selected network (Izvēlētajā tīklā ir ierīce ar to pašu IP adresi)

 • Vai cita ierīce kameras tīklā izmanto to pašu IP adresi ko kamera?

  • Nomainiet kameras IP adresi, lai tā nesakristu ar citas ierīces adresi tīklā. Varat arī nomainīt IP adresi ierīcei, kura dublē kameras adresi.
  • Ja tīkla vidēs, kas izmanto DHCP serveri, kameras IP adrese ir iestatīta uz [Manual setting/Manuāla iestatīšana], izmainiet iestatījumu uz [Auto setting/Automātiska iestatīšana] ().

Piezīme

 • Rīcība 21.–23. kļūdu paziņojumu gadījumā

 • Reaģējot uz 21.–23. kļūdas ziņojumu, pārbaudiet arī turpmākos punktus.

  Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati parole autentifikācijai?

  • Šī kļūda rodas, ja paroles nesakrīt, kad iestatīta šifrēšanas autentifikācijas metode [Open system/Atvērtā sistēma]. Pārbaudiet lielos un mazos burtus un pārliecinieties, ka kamerā iestatīta pareizā parole autentifikācijai ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found (Nav atrasts bezvadu lokālais tīkls ar izvēlēto SSID)

 • Vai šķēršļi bloķē tiešredzamību starp kameru un piekļuves punkta antenu?

  • Pārvietojiet piekļuves punkta antenu pozīcijā, kas ir skaidri redzama no kameras atrašanās vietas ().

Pārbaudiet kamerā

 • Vai kameras SSID iestatījums atbilst piekļuves punkta SSID?

  • Pārbaudiet piekļuves punkta SSID, pēc tam iestatiet to pašu SSID kamerā.

Pārbaudiet piekļuves punktā

 • Vai piekļuves punkts ir ieslēgts?

  • Ieslēdziet piekļuves punktu.
 • Ja tiek izmantots MAC adrešu filtrs: vai piekļuves punktā ir reģistrēta kameras MAC adrese?

  • Reģistrējiet piekļuves punktā kameras MAC adresi. MAC adresi var pārbaudīt ekrānā [View info/Skatīt informāciju] ().

63: Wireless LAN authentication failed (Neizdodas bezvadu lokālā tīkla autentifikācija)

 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati autentifikācijas metode?

  • Kamera atbalsta tālāk aprakstītās autentifikācijas metodes: [Open system/Atvērtā sistēma], [Shared key/Koplietota atslēga] un [WPA/WPA2-PSK].
 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati parole autentifikācijai?

  • Pārbaudiet lielos un mazos burtus un pārliecinieties, ka kamerā iestatīta pareizā parole autentifikācijai.
 • Ja tiek izmantots MAC adrešu filtrs: vai piekļuves punktā ir reģistrēta kameras MAC adrese?

  • Reģistrējiet piekļuves punktā kameras MAC adresi. MAC adresi var pārbaudīt ekrānā [View info/Skatīt informāciju] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal (Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu lokālā tīkla termināli)

 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati šifrēšanas metode?

  • Kamera atbalsta šādas šifrēšanas metodes: WEP, TKIP un AES.
 • Ja tiek izmantots MAC adrešu filtrs: vai piekļuves punktā ir reģistrēta kameras MAC adrese?

  • Reģistrējiet piekļuves punktā kameras MAC adresi. MAC adresi var pārbaudīt ekrānā [View info/Skatīt informāciju] ().

65: Wireless LAN connection lost (Zaudēts bezvadu lokālā tīkla savienojums)

 • Vai šķēršļi bloķē tiešredzamību starp kameru un piekļuves punkta antenu?

  • Pārvietojiet piekļuves punkta antenu pozīcijā, kas ir skaidri redzama no kameras atrašanās vietas.
 • Nezināma iemesla dēļ Wi-Fi savienojums ir zaudēts un nav atjaunojams.

  • Iespējamie iemesli ir šādi: citas ierīces pārmērīga piekļuve piekļuves punktam, mikroviļņu krāsns vai līdzīgas ierīces izmantošana tuvumā (interference ar IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz diapazonā)), lietus vai augsta gaisa mitruma ietekme ().

66: Incorrect wireless LAN password (Nepareiza bezvadu lokālā tīkla parole)

 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati parole autentifikācijai?

  • Pārbaudiet lielos un mazos burtus un pārliecinieties, ka kamerā iestatīta pareizā parole autentifikācijai.

67: Incorrect wireless LAN encryption method (Nepareiza bezvadu lokālā tīkla šifrēšanas metode)

 • Vai kamerai un piekļuves punktam ir iestatīta viena un tā pati šifrēšanas metode?

  • Kamera atbalsta šādas šifrēšanas metodes: WEP, TKIP un AES.
 • Ja tiek izmantots MAC adrešu filtrs: vai piekļuves punktā ir reģistrēta kameras MAC adrese?

  • Reģistrējiet piekļuves punktā kameras MAC adresi. MAC adresi var pārbaudīt ekrānā [View info/Skatīt informāciju] ().

68: Cannot connect to wireless LAN terminal. (Nevar izveidot savienojumu ar bezvadu lokālā tīkla termināli.) Retry from the beginning. (Mēģiniet vēlreiz no sākuma.)

 • Vai piekļuves punkta WPS (Wi-Fi aizsargātās uzstādīšanas) poga tika turēta nospiesta paredzēto laiku?

  • Turiet WPS pogu nospiestu tik ilgi, cik norādīts piekļuves punkta lietotāja rokasgrāmatā.
 • Vai mēģināt izveidot savienojumu piekļuves punkta tuvumā?

  • Mēģiniet izveidot savienojumu, kad abas ierīces atrodas viena otras darbības diapazonā.

69: Multiple wireless LAN terminals have been found. (Atrasti vairāki bezvadu lokālā tīkla termināļi.) Cannot connect. (Nevar izveidot savienojumu.) Retry from the beginning. (Mēģiniet vēlreiz no sākuma.)

 • Notiek savienojums no citiem piekļuves punktiem WPS (Wi-Fi aizsargātās uzstādīšanas) spiedpogas savienojuma režīmā (PBC režīmā).

  • Brīdi pagaidiet, pirms mēģināt izveidot savienojumu.

91: Other error (Cita kļūda)

 • Radusies problēma, kuras cēlonis nav kļūdas Nr. 11–69.

  • Izslēdziet un ieslēdziet kameras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

121: Not enough free space on server (Serverī nepietiek vietas)

 • Mērķa tīmekļa serverī nepietiek vietas.

  • Izdzēsiet tīmekļa serverī nevajadzīgus attēlus, pārbaudiet brīvo vietu tīmekļa serverī, pēc tam vēlreiz mēģiniet sūtīt datus.

125: Check the network settings (Pārbaudiet tīkla iestatījumus)

 • Vai tīklam ir savienojums?

  • Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu.

126: Could not connect to server (Nevar izveidot savienojumu ar serveri)

 • Nevarēja izveidot savienojumu ar tīmekļa pakalpojumu.

  • Mēģiniet piekļūt tīmekļa pakalpojumam vēlāk.
 • Vai tīklam ir savienojums?

  • Pārbaudiet tīkla savienojuma statusu.

127: An error has occurred (Notikusi kļūda)

 • Kameras savienojuma laikā ar tīmekļa pakalpojumu radusies problēma, kuras cēlonis nav kļūdas ar koda nr. 121–126.

  • Pamēģiniet vēlreiz izveidot Wi-Fi savienojumu ar image.canon.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again (Serveris pašlaik ir aizņemts
Brīdi uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz)

 • Vietne image.canon pašlaik ir aizņemta.

  • Mēģiniet piekļūt vietnei image.canon pa Wi-Fi vēlreiz vēlāk.

131: Try again (Mēģiniet vēlreiz)

 • Radās kļūda, veidojot savienojumu ar image.canon pa Wi-Fi.

  • Pamēģiniet vēlreiz izveidot Wi-Fi savienojumu ar image.canon.

132: Error detected on server
Try again later (Konstatēta kļūda serverī
Mēģiniet vēlreiz vēlāk)

 • Vietne image.canon pašlaik ir bezsaistē, jo tiek veikti uzturēšanas darbi.

  • Mēģiniet piekļūt vietnei image.canon pa Wi-Fi vēlreiz vēlāk.

133:

 • Pierakstoties vietnē image.canon, radās kļūda.

  • Pārbaudiet image.canon iestatījumus.
  • Mēģiniet piekļūt vietnei image.canon pa Wi-Fi vēlreiz vēlāk.

134: Set the correct date and time (Iestatiet pareizo datumu un laiku)

 • Datuma, laika un laika zonas iestatījumi nav pareizi.

  • Pārbaudiet [Iestatīšana: Date/Time/Zone/Iestatīšana: Datums/laiks/josla] iestatījumus.

135: Web service settings have been changed (Izmainīti tīmekļa pakalpojuma iestatījumi)

 • Izmainīti image.canon iestatījumi.

  • Pārbaudiet image.canon iestatījumus.

141: Printer is busy. Try connecting again. (Printeris ir aizņemts. Mēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz.)

 • Vai printeris patlaban drukā?

  • Mēģiniet no jauna izveidot Wi-Fi savienojumu ar printeri, kad drukāšana ir pabeigta.
 • Vai printerim ar Wi-Fi starpniecību ir pievienota cita kamera?

  • Mēģiniet no jauna izveidot Wi-Fi savienojumu ar printeri, kad Wi-Fi savienojums ar citu kameru ir pārtraukts.

142: Could not acquire printer information. (Nevar saņemt printera informāciju.) Reconnect to try again. (Izveidojiet savienojumu atkārtoti un mēģiniet vēlreiz.)

 • Vai printeris ir ieslēgts?

  • Ieslēdziet printeri un mēģiniet no jauna izveidot Wi-Fi savienojumu.