Ekrāna attēlojuma līmeņa iestatīšana

Varat iestatīt, kā informācija tiek attēlota ekrānā atbilstoši savām vēlmēm. Mainiet iestatījumus pēc vajadzības.

 1. Parādīt galvenās cilnes.

  • Nospiediet pogu MENU, lai tiktu attēlota izvēlne.
 2. Izvēlieties cilni [Parādīt līmeņu iestatījumus].

  • Grieziet ripu Ripa vai spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos cilni [Parādīt līmeņu iestatījumus], pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Izvēlnes attēlojums

Kā izvēlnes attēlojuma veidu varat izvēlēties [Standard/Standarta] vai [Guided/Vadīts]. Ja iestatīts [Guided/Vadīts], nospiežot pogu MENU, kamera parāda galveno ciļņu aprakstus. Ja iestatīts [Standard/Standarta], nospiežot pogu MENU, kamera parāda tikai izvēlnes ekrānu. Noklusējuma iestatījums ir [Guided/Vadīts].

 1. Izvēlieties [Parādīt līmeņu iestatījumus: Menu display/Parādīt līmeņu iestatījumus: Izvēlnes attēlojums].

 2. Izvēlieties attēlojuma veidu.

  (1) Galvenās cilnes

Piezīme

 • Cilne [“Mana izvēlne”] (Cilne Mana izvēlne) netiek rādīta, ja iestatīts [Guided/Vadīts]. Lai piekļūtu izvēlnei Mana izvēlne (), mainiet izvēlnes attēlojuma līmeni uz [Standard/Standarta].

Uzņemšanas režīma apraksts

Pēc uzņemšanas režīma pārslēgšanas var attēlot īsu iestatītā uzņemšanas režīma aprakstu. Noklusējuma iestatījums ir [Enable/Iespējot].

 1. Izvēlieties [Parādīt līmeņu iestatījumus: Mode guide/Parādīt līmeņu iestatījumus: Režīma apraksts].

 2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

 3. Pagrieziet režīmu ripu.

  • Tiek attēlots izvēlētā uzņemšanas režīma apraksts.
 4. Spiediet taustiņu Taustiņš uz leju.

  • Tiek attēlots atlikušais apraksts.
  • Lai atceltu režīma aprakstu, nospiediet Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Režīmā /Radošie filtri varat attēlot uzņemšanas režīma izvēles ekrānu.

Funkcijas apraksts

Var attēlot funkciju un vienumu īsu aprakstu, kad iestatījumi tiek veikti no ātrās vadīklas vai izvēlnes iestatījumiem. Noklusējuma iestatījums ir [Enable/Iespējot].

 1. Izvēlieties [Parādīt līmeņu iestatījumus: Feature guide/Parādīt līmeņu iestatījumus: Funkcijas apraksts].

 2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

Ekrānu paraugi

Ātrās vadīklas izvēlne

Izvēlnes ekrāns

(1) Funkcijas apraksts

Piezīme

 • Lai atceltu aprakstu, turpiniet veikt darbības.