Savienojuma iestatījumu maiņa vai dzēšana

Lai mainītu vai dzēstu savienojuma iestatījumus, vispirms pārtrauciet Wi-Fi savienojumu.

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Ja tiek parādīta vēsture (), nospiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārslēgtu ekrānus.
 3. Izvēlieties [Edit/delete device / Rediģēt/dzēst ierīci].

  • Var izmainīt Bluetooth savienojumu, izvēloties viedtālruni, kas atzīmēts ar pelēku [Bluetooth]. Kad attēlots ekrāns [Connect to smartphone/Izveidot savienojumu ar viedtālruni], izvēlieties [Pair via Bluetooth/Savienot pārī, izmantojot Bluetooth], pēc tam nospiediet Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga turpmākajā ekrānā.
 4. Izvēlieties ierīci, kurai mainīt vai dzēst savienojuma iestatījumus.

 5. Izvēlieties opciju.

  • Izmainiet vai dzēsiet iestatījumus attēlotajā ekrānā.
  • Change device nickname (Ierīces vārda maiņa)

   Var izmainīt ierīces vārdu, izmantojot virtuālo tastatūru ().

  • Viewable imgs (Aplūkojamie attēli) ()

   Tiek attēlots, ja izvēlēts [Viedtālrunis Connect to smartphone/Viedtālrunis Izveidot savienojumu ar viedtālruni]. Ekrāna apakšā tiek attēloti iestatījumi.

  • Delete connection information (Dzēst informāciju par savienojumu)

   Dzēšot informāciju par savienojumu ar pārī pievienotu viedtālruni, izdzēsiet arī viedtālrunī reģistrēto informāciju par kameru ().

Piezīme

 • Lai dzēstu image.canon savienojuma iestatījumus, apmeklējiet image.canon vietni.