Ātrā vadīkla

Varat tieši izvēlēties un iestatīt ekrānā attēlotos iestatījumus.

Uzņemšanas laikā

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga (Taimeris 10 s).

 2. Izvēlieties vienumu.

  • Lai izvēlētos, spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju.
  • Ja tiek parādīts augstāk redzamais ekrāns, spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos.
 3. Izvēlieties opciju.

  • Grieziet ripu Ripa vai spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pielāgotu iestatījumu. Dažus vienumus iestata, pēc tam nospiežot kādu no pogām.
  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna.

Demonstrēšanas laikā

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 2. Izvēlieties vienumu.

  • Lai izvēlētos, spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju.
 3. Izvēlieties opciju.

  • Grieziet ripu Ripa vai spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pielāgotu iestatījumu. Dažus vienumus iestata, pēc tam nospiežot kādu no pogām.
  • Lai konfigurētu vienumus, kam ekrāna apakšā tiek parādīta ikona [SET], nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Lai atceltu darbību, nospiediet pogu MENU.
  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai atgrieztos pie sākotnējā ekrāna.

Brīdinājums

 • Attēla pagriešanai iestatiet [Iestatīšana: Auto rotate/Iestatīšana: Automātiski pagriezt] vērtību [OnFotoattēliDators/Iesl.FotoattēliDators] (). Ja [Iestatīšana: Auto rotate/Iestatīšana: Automātiski pagriezt] ir iestatīts uz [OnDators/Iesl.Dators] vai [Off/Izsl.], attēli tiks atzīmēti ar izvēlēto [Rotate stills/Pagriezt fotogrāfijas] opciju, bet ne pagriezti kamerā.

Piezīme

 • Attēliem no citām kamerām pieejamās opcijas var būt ierobežotas.