Īpašo ainu režīms

Kad jūs izvēlaties uzņemšanas režīmu objektam vai ainai, kamera automātiski nosaka piemērotākos iestatījumus.

* Aina ir saīsinājums no angļu “Special Scene” – īpašo ainu.

  1. Iestatiet režīmu ripu uz .

  2. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

  3. Izvēlieties uzņemšanas režīmu.

    • Izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos uzņemšanas režīmu, tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Piezīme

  • Varat iestatīt uzņemšana režīmu arī sadaļā [: Shooting mode/: Uzņemšanas režīms].
  • Kad [Parādīt līmeņu iestatījumus: Mode guide/Parādīt līmeņu iestatījumus: Režīma apraksts] ir iestatīts uz [Disable/Atspējot], pēc 1. darbības spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai piekļūtu ātrās vadīklas izvēlnei, izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos uzņemšanas režīmu, un pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Režīmā SCN pieejamie uzņemšanas režīmi

Uzņemšanas režīms
Portrets Ēdiens
Ainava Portrets naktī
Sports Nakts aina no rokas
Panoramēšana HDR pretgaismas kontrole
Tuvplāns Klusais režīms