Rādītāja attēlojums (vairāku attēlu attēlojums)

  1. Ieslēdziet rādītāja attēlojumu.

    • Attēlu demonstrēšanas laikā nospiediet pogu Index (Rādītājs).
    • Tiek izsaukts 4 attēlu rādītāja attēlojums. Izvēlētais attēls ir izcelts ar oranžu rāmi. Atkārtoti spiežot pogu Index (Rādītājs), attēlojums tiek pārslēgts no 9 attēliem uz 36, un tad uz 100. Spiežot pogu Palielināt/Samazināt, attēlojums tiek pārslēgts no 100 attēliem uz 36, 9, 4 un tad uz viena attēla attēlojumu.
  2. Pārlūkojiet attēlus.

    • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārvietotu oranžo attēlu izvēles rāmi.
    • Lai izvēlētais attēls tiktu parādīts viena attēla attēlojumā, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga rādītāja attēlojumā.