Nepārtrauktā AF

Šī funkcija nodrošina principiālu fokusu uz objektiem. Tāpēc brīdī, kad aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei, kamera ir gatava nekavējoties panākt fokusu.

  1. Izvēlieties [Uzņemšana: Continuous AF/Uzņemšana: Nepārtrauktā AF].

  2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

Brīdinājums

  • Ņemiet vērā, ka pie iestatījuma [Enable/Iespējot] ir pieejams mazāk kadru, jo objektīvs tiek pastāvīgi darbināts un tiek tērēta akumulatora enerģija.