Ekspozīcijas simulācija

Izmantojot ekspozīcijas simulāciju, attēla spilgtums precīzāk atbilst jūsu kadru faktiskajam spilgtumam (ekspozīcijai).

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Expo. simulation/Uzņemšana: Ekspozīcijas simulācija].

 2. Izvēlieties opciju.

  • [Enable/Iespējot] (Ekspozīcijas simulācija (iespējot))

   Attēlotais attēla gaišums ir tuvs iegūtā attēla faktiskajam gaišumam (ekspozīcijai). Ja tiek iestatīta ekspozīcijas kompensācija, attēla gaišums mainās atbilstoši tai.

  • [Disable/Atspējot] (Ekspozīcijas simulācija (atspējot))

   Attēls tiek attēlots standarta gaišumā, lai to būtu vieglāk redzēt. Pat ja tiek iestatīta ekspozīcijas kompensācija, attēls tiek attēlots standarta gaišumā.