Demonstrēšanas informācijas attēlojums

Var iestatīt ekrānus un pavadošo informāciju, kas tiek attēlota attēlu demonstrēšanas laikā.

 1. Izvēlieties [Demonstrēšana: Playback information display/Demonstrēšana: Demonstrēšanas informācijas attēlojums].

 2. Ielieciet atzīmi [Pārbaudiet] pie attēlojamo ekrānu skaita.

  • Lietojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos skaitli, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pievienotu atzīmi [Pārbaudiet].
  • Atkārtojiet šīs darbības, lai ieliktu atzīmi [Pārbaudiet] pie katra no attēlojamo ekrānu numuriem, pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].
  • Izvēlētajai informācijai varat piekļūt, demonstrēšanas laikā nospiežot pogu INFO.

Histogramma

Gaišuma histogramma rāda ekspozīcijas līmeņa sadalījumu un kopējo gaišumu. RGB histogramma ir paredzēta krāsu piesātinājuma un gradācijas pārbaudei.

 • Rādījums [Brightness/Gaišums]

  Šī histogramma ir grafiks, kurā ir redzams attēla gaišuma līmeņa sadalījums. Horizontālā ass attiecas uz gaišuma līmeni (tumšāks pa kreisi un gaišāks pa labi), un vertikālā ass norāda pikseļu skaitu katrā gaišuma līmenī. Jo vairāk pikseļu atrodas pa kreisi, jo tumšāks ir attēls, un, jo vairāk pikseļu atrodas pa labi, jo attēls ir gaišāks. Ja pa kreisi ir pārāk daudz pikseļu, tiek zaudēta detalizācija ēnās; savukārt, ja pārāk daudz pikseļu ir pa labi, tiek zaudēta detalizācija gaišajās zonās. Tiek reproducēta gaismēnas gradācija. Apskatot attēlu un tā gaišuma histogrammu, var redzēt ekspozīcijas līmeņa tendenci un vispārējo gradāciju.

  Histogrammu paraugi

  Tumšs attēls

  Normāls gaišums

  Gaišs attēls

 • Rādījums [RGB]

  Šī histogramma ir grafiks, kurā ir redzams katras pamatkrāsas gaišuma līmeņa sadalījums attēlā (RGB – red, green, blue (sarkanā, zaļā, zilā)). Horizontālā ass attiecas uz krāsas gaišuma līmeni (tumšāks pa kreisi un gaišāks pa labi), un vertikālā ass norāda pikseļu skaitu katrā gaišuma līmenī. Jo vairāk pikseļu atrodas pa kreisi, jo tumšāka un neizteiktāka ir krāsa, un, jo vairāk pikseļu atrodas pa labi, jo krāsa ir gaišāka un blīvāka. Ja pa kreisi ir pārāk daudz pikseļu, tiek zaudēta attiecīgā informācija par krāsu; savukārt, ja pārāk daudz pikseļu ir pa labi, krāsa ir pārāk piesātināta, un tai trūkst gradācijas. Apskatot attēla RGB histogrammu, var redzēt krāsas piesātinājuma un gradācijas stāvokli, kā arī baltā balansa tendenci.