Radošo filtru režīms

Var uzņemt, izmantojot filtra efektus. Pirms fotografēšanas filtra efektus var priekšskatīt.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Radošie filtri.

 2. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 3. Izvēlieties filtra efektu.

  • Izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos filtra efektu (), tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Attēls tiek rādīts ar pielietotu filtra efektu.
 4. Noregulējiet efektu un uzņemiet.

  • Spiediet Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga un izvēlieties kādu no ikonām izvēlnē [Creative filters/Radošie filtri] (izņemot Miniature effect (Miniatūras efekts)/HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais)/HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais)/HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais)/HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais)).
  • Izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pielāgotu efektu, tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Brīdinājums

 • RAW un RAW+JPEG nav pieejami. Kad iestatīta RAW attēla kvalitāte, attēli tiek uzņemti attēla kvalitātē AugstaLiels. Kad iestatīta attēla kvalitāte RAW+JPEG, attēli tiek uzņemti norādītajā JPEG attēla kvalitātē.
 • Nepārtrauktā fotografēšana nav pieejama, kad iestatīts [Grainy B/W (Graudainais melnbaltais)], [Soft focus (Izplūdis fokuss)], [Fish-eye effect (Zivs acs efekts)], [Water painting effect (Akvareļa efekts)], [Toy camera effect (Rotaļu kameras efekts)] vai [Miniature effect (Miniatūras efekts)].

Piezīme

 • Efektam [Grainy B/W/Graudainais melnbaltais] graudainais priekšskatījums nedaudz atšķiras no uzņemtā attēla.
 • Efektiem [Soft focus/Izplūdis fokuss] un [Miniature effect/Miniatūras efekts] izplūdušā efekta priekšskatījums var nedaudz atšķirties no uzņemtā attēla.
 • Netiek attēlota histogramma.
 • Palielināts skats nav pieejams.
 • Radošā sektora režīmos dažiem radošo filtru iestatījumiem var piekļūt no ātrās vadīklas izvēlnes.

Radošo filtru īpašības

 • Grainy B/W (Graudainais melnbaltais)

  Padara attēlu graudainu un melnbaltu. Regulējot kontrastu, var mainīt melnbalto efektu.

 • Soft focus (Izplūdis fokuss)

  Piešķir attēlam izpludinājuma efektu. Regulējot izpludinājumu, var mainīt fokusa izplūduma pakāpi.

 • Fish-eye effect (Zivs acs efekts)

  Piešķir attēlam zivs acs objektīva efektu. Attēlam ir mucveida kropļojums.

  Atkarībā no šī filtra efekta līmeņa mainās attēla perifērijā nogrieztā zona. Turklāt šis filtra efekts palielina attēla centru, tāpēc šķietamā izšķirtspēja centrā var pasliktināties atkarībā no ierakstīto pikseļu skaita. Tādēļ iestatiet filtra efektu, pārbaudot attēla rezultātu. Tiek izmantots viens, centrā fiksēts AF punkts.

 • Water painting effect (Akvareļa efekts)

  Piešķir fotogrāfijai akvareļa gleznas izskatu un maigas krāsas. Regulējot efektu, var mainīt krāsas intensitāti. Ņemiet vērā, ka nakts ainām vai tumšām ainām var nebūt plūstošu pāreju, attēls var būt neregulārs un ar būtisku troksni.

 • Toy camera effect (Rotaļu kameras efekts)

  Padara krāsas līdzīgas rotaļu kameras krāsām un padara tumšākus attēla četrus stūrus. Var izmantot krāsas toņa opcijas, lai mainītu nokrāsas.

 • Miniature effect (Miniatūras efekts)

  Dod diorāmas efektu.

  Uzņemot ar noklusējuma iestatījumu, attēla centrs saglabās asumu.

  Informāciju par to, kā pārvietot daļu, kurai jābūt asai (ainas rāmi), sk. sadaļā Miniatūras efekta pielāgošana. Kā AF metode ir lietota [1-point AF/1 punkta AF]. Ieteicams uzņemt ar savietotu AF punktu un ainas rāmi.

 • HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais)

  Fotoattēli saglabā vairāk detaļu gan gaišākajās, gan tumšākajās zonās. Samazināts kontrasts un vienmuļāka gradācija liek attēlam izskatīties pēc gleznas. Objekta kontūrām ir gaišas (vai tumšas) malas.

 • HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais)

  Krāsas ir piesātinātākas nekā ar iestatījumu [HDR art standard/HDR standarta mākslinieciskais], un zemais kontrasts un vienmuļā gradācija atgādina grafikas.

 • HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais)

  Pašas piesātinātākās krāsas: tas izceļ objektu un liek attēlam izskatīties pēc eļļas gleznas.

 • HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais)

  Krāsu piesātinājums, gaišums, kontrasts un gradācija ir samazināti, lai attēls izskatītos blāvs, tāpēc tas šķiet izbalējis un vecs. Objekta kontūrām ir izteikti gaišas (vai tumšas) malas.

Brīdinājums

 • Brīdinājumi par [HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais)], [HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais)], [HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais)] un [HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais)]

 • Salīdzinājumā ar citiem uzņemšanas režīmiem šiem ir mazāks attēla laukums.
 • Uzņemtie attēli nedaudz atšķirsies no filtra efektu priekšskatījumiem ekrānā.
 • Uzņemot kustīgus objektus, kustību rezultātā iespējama objekta pēcattēlu vai tumšu laukumu ap objektu veidošanās.
 • Uzņemtie sērijveida kadri var nesakrist, fotografējot rakstus, kas atkārtojas (režģi, svītras u. tml.), vienmuļas vai vienkrāsainas ainas, vai arī spēcīgas kameras izkustēšanās rezultātā.
 • Uzņemot no rokas, uzmanieties no kameras izkustēšanās.
 • Ņemiet vērā, ka debesīm, baltām sienām un līdzīgiem objektiem attēlā var nebūt plūstošu pāreju, tajā var būt troksnis vai nevienmērīga ekspozīcija vai krāsas.
 • Uzņemot luminiscējošā vai LED apgaismojumā, apgaismotie laukumi var tikt atveidoti nedabiskā krāsā.
 • Attēlu ierakstīšana kartē prasa zināmu laiku, jo tie pēc uzņemšanas tiek sapludināti. Attēlu apstrādes laikā ekrānā tiek attēlots “BUSY”, un līdz apstrādes beigām uzņemšana nav iespējama.
 • Fotografēšana ar zibspuldzi nav pieejama.

Piezīme

 • Ar [HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais)], [HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais)], [HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais)] un [HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais)] var uzņemt fotogrāfijas ar paplašinātu dinamisko diapazonu, kurās augsta kontrasta ainās ir saglabātas detaļas gaišajās un tumšajās zonās. Ikreiz, kad fotografējat, tiek uzņemti trīs secīgi attēli dažādās gaišuma pakāpēs un izmantoti viena attēla izveidei. Sk. brīdinājumus par [HDR art standard (HDR standarta mākslinieciskais)], [HDR art vivid (HDR dzīvais mākslinieciskais)], [HDR art bold (HDR košais mākslinieciskais)] un [HDR art embossed (HDR reljefais mākslinieciskais)].

Miniatūras efekta pielāgošana

 1. Pārvietojiet ainas rāmi.

  • Izmantojiet ainas rāmi, lai iestatītu laukumu, kas izskatīsies ass.
  • Nospiediet pogu AF punkta izvēle, lai iespējotu ainas rāmja pārvietošanu; rāmis kļūst oranžs. Lai mainītu ainas rāmja orientāciju, izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, ja tas ir horizontālā orientācijā, vai taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, ja tas ir vertikālā orientācijā.
  • Lai pārvietotu ainas rāmi, izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš. Lai ainas rāmi atkal atgrieztu centrā, nospiediet pogu INFO.
  • Lai apstiprinātu ainas rāmja pozīciju, spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Tad iestatiet AF punktu.
 2. Pēc nepieciešamības pārvietojiet AF punktu un uzņemiet.

  • AF punkts kļūst oranžs un to var pārvietot.
  • Spiediet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārvietotu AF punktu pozīcijā, kur vēlaties panākt fokusu.
  • Ieteicams savietot AF punktu un ainas rāmi.
  • Lai atgrieztu AF punktu ekrāna centrā, nospiediet pogu INFO.
  • Lai apstiprinātu AF punkta pozīciju, spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.