Datums/laiks/josla

Pēc kameras pirmās ieslēgšanas vai datuma/laika/joslas atiestatīšanas vispirms sekojiet tālāk aprakstītajām darbībām, lai iestatītu laika joslu.

Ja vispirms ir iestatīta laika josla, nākotnē šo iestatījumu var vienkārši pielāgot pēc vajadzības, un datums/laiks tiek atjaunināti, lai tam atbilstu.

Noteikti iestatiet datumu/laiku, jo uzņemtajiem attēliem tiks pievienota uzņemšanas datuma un laika informācija.

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Date/Time/Zone / Iestatīšana: Datums/laiks/josla].

 2. Iestatiet laika joslu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos [Time zone/Laika josla].
  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos laika joslu, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Ja jūsu laika joslas nav sarakstā, nospiediet pogu MENU, pēc tam vienumā [Time difference/Laika starpība] iestatiet starpību ar universālo koordinēto laiku (UTC).
  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos [Time difference/Laika starpība] opciju (+/–/stundas/minūtes), pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Iestatiet vērtību ar taustiņiem Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Pēc laika zonas vai laika starpības ievadīšanas izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš lai izvēlētos [OK/Apstiprināt].
 3. Iestatiet datumu un laiku.

  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos vienumu, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Iestatiet vērtību ar taustiņiem Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
 4. Iestatiet vasaras laiku.

  • Iestatiet pēc nepieciešamības.
  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos [Vasaras laiks izsl.], pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos [Vasaras laiks], pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Veicot vasaras laika iestatījumu [Vasaras laiks], 3. darbībā iestatītais laiks kļūst par 1 stundu vēlāks. Veicot iestatījumu [Vasaras laiks izsl.], vasaras laiks tiek atcelts un iestatītais laiks kļūst par 1 stundu agrāks.
 5. Pabeidziet iestatīšanu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos [OK/Apstiprināt].

Brīdinājums

 • Ja kamera tiek glabāta bez akumulatora, ja akumulators iztukšojas vai ja tā ilgāku laiku tiek pakļauta zemai temperatūrai, [Date/Time/Zone / Datums/laiks/josla] joslas iestatījumi var tikt atiestatīti. Ja tā notiek, iestatiet tos no jauna.
 • Pēc [Zone/Time difference / Josla/Laika starpība] izmainīšanas pārbaudiet, vai ir iestatīts pareizais datums/laiks.

Piezīme

 • Automātiskās strāvas izslēgšanas laiks var tikt pagarināts, ja tiek rādīts ekrāns [Iestatīšana: Date/Time/Zone / Iestatīšana: Datums/laiks/josla].