Attēlu demonstrēšana

Viena attēla attēlojums

 1. Pārslēdzieties uz demonstrēšanu.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana.
  • Tiek attēlots pēdējais uzņemtais vai demonstrētais attēls.
 2. Pārlūkojiet attēlus.

  • Lai demonstrētu attēlus, sākot ar nesenāko, nospiediet taustiņu Kreisais taustiņš. Lai demonstrētu attēlus, sākot ar pirmo uzņemto attēlu, nospiediet taustiņu Labais taustiņš.
  • Ikreiz, kad tiek nospiesta poga INFO, mainās rādījums.

  Nav informācijas

  Pamatinformācijas attēlojums

  Uzņemšanas informācijas attēlojums

 3. Izejiet no attēlu demonstrēšanas režīma.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana, lai izietu no attēlu demonstrēšanas režīma un atgrieztos uzņemšanas gaidstāvē.

Piezīme

 • Uz RAW attēliem, kas uzņemti ar iestatījumu [Uzņemšana: Still img aspect ratio/Uzņemšana: Fotogrāfiju malu attiecība] pozīcijā, kas nav [3:2], tiek rādītas līnijas, kas norāda attēla laukumu ().
 • Ja ar opciju [Demonstrēšana: Set image search conditions/Demonstrēšana: Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] ir iestatīti meklēšanas nosacījumi (), tiek attēloti tikai filtrētie attēli.

Uzņemšanas informācijas attēlojums

Ja tiek rādīts uzņemšanas informācijas ekrāns (), varat nospiest pogu INFO, lai mainītu ekrāna apakšā attēloto informāciju. Cilnē [Demonstrēšana: Playback information display/Demonstrēšana: Demonstrēšanas informācijas attēlojums] () var arī pielāgot attēloto informāciju.