Izvēlnes darbības un iestatījumi

 1. (1) INFO poga
 2. (2) Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga poga
 3. (3) Ekrāns
 1. (4) MENU poga
 2. (5) ripa

Izvēlnes ekrāns

Attēlotās izvēlnes cilnes un vienumi var atšķirties atkarībā no uzņemšanas režīma.

Pamata sektors

Filmas ierakstīšana

Radošais sektors

 1. (1) Sekundārās cilnes
 2. (2) Izvēlnes iestatījumi
 1. (3) Izvēlnes vienumi

Iestatījumu veikšana izvēlnē

Ja iestatīts [Parādīt līmeņu iestatījumus: Menu display: Guided/Parādīt līmeņu iestatījumus: Izvēlnes attēlojums: vadīts]

 1. Izsauciet galvenās cilnes.

  • Nospiežot pogu MENU, tiek parādītas galvenās cilnes (1) un izvēlētās cilnes apraksts.
 2. Izvēlieties galveno cilni.

  • Grieziet ripu Ripa, lai pārslēgtu galvenās cilnes.
  • Varat arī pārslēgt galvenās cilnes, spiežot pogu INFO.
 3. Izsauciet izvēlnes ekrānu.

  • Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai tiktu attēlota izvēlne.
  • Lai atgrieztos galvenās cilnes ekrānā, nospiediet pogu MENU.
 4. Izvēlieties sekundāro cilni.

  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš vai pagrieziet ripu Ripa, lai izvēlētos sekundāro cilni.
 5. Izvēlieties vienumu.

  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai izvēlētos vienumu, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
 6. Izvēlieties opciju.

  • Lietojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju vai Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos vienumu. (Dažas opcijas tiek izvēlētas ar taustiņiem Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju un citas ar taustiņiem Kreisais taustiņšLabais taustiņš.)
  • Pašreizējais iestatījums tiek rādīts zilā krāsā.
 7. Iestatiet opciju.

  • Lai to iestatītu, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Ja maināt iestatījuma noklusējuma vērtību, tā tiek parādīta zilā krāsā (pieejams tikai izvēlnes vienumiem cilnē [Uzņemšana]).
 8. Pabeidziet iestatīšanu.

  • Divreiz nospiediet pogu MENU, lai izietu no izvēlnes un atgrieztos uzņemšanas gaidstāvē.

Piezīme

 • Izvēlnes funkciju aprakstos turpmāk pieņemts, ka tiek attēlota izvēlne.
 • Lai atceltu darbību, nospiediet pogu MENU.

Ja iestatīts [Parādīt līmeņu iestatījumus: Menu display: Standard/Parādīt līmeņu iestatījumus: Izvēlnes attēlojums: standarta]

 1. Izsauciet izvēlnes ekrānu.

  • Nospiediet pogu MENU, lai tiktu attēlota izvēlne.
 2. Izvēlieties cilni.

  • Nospiediet pogu INFO, lai pārslēgtu galvenās cilnes (1).
  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš vai pagrieziet ripu Ripa, lai izvēlētos sekundāro cilni.
  • Pēc šī darbības ir tādas pašas, kā pie iestatījuma [Parādīt līmeņu iestatījumus: Menu display: Guided/Parādīt līmeņu iestatījumus: Izvēlnes attēlojums: vadīts]. Sk. Ja iestatīts [Parādīt līmeņu iestatījumus: Menu display: Guided/Parādīt līmeņu iestatījumus: Izvēlnes attēlojums: Vadīts] sākot ar 5. darbību.
  • Lai izietu no iestatījuma, vienreiz nospiediet pogu MENU.

Aptumšotie izvēlnes vienumi

Piemērs: ja iestatīta vērtība [Highlight tone priority/Gaišo zonu mērījuma prioritāte]

Aptumšotos izvēlnes vienumus nevar iestatīt. Izvēlnes vienums ir aptumšots, ja to atceļ citas funkcijas iestatījums.

Atceļošo funkciju var redzēt, izvēloties aptumšoto izvēlnes vienumu un nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Ja atceļošās funkcijas iestatījums tiek atcelts, aptumšotais izvēlnes vienums kļūst iestatāms.

Brīdinājums

 • Atsevišķiem aptumšotiem izvēlnes vienumiem atceļošā funkcija var netikt attēlota.

Piezīme

 • Varat atjaunot izvēlnes funkciju noklusējuma iestatījumus izvēlnes [Basic settings/Galvenie iestatījumi] sadaļā [Iestatīšana: Reset camera/Iestatīšana: Atiestatīt kameru] ().