Kadru izņemšana no 4K filmām vai 4K intervāla foto filmām

No 4K vai 4K intervāla filmām varat izvēlēties atsevišķus kadrus, ko saglabāt kā JPEG fotogrāfijas. Šis process tiek saukts par "kadru izņemšanu".

 1. Pārslēdzieties uz demonstrēšanu.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana.
 2. Izvēlieties 4K filmu vai 4K intervāla foto filmu.

  • Lai izvēlētos, izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš.
  • Uzņemšanas informācijas ekrānā () 4K filmas un 4K intervāla foto filmas ir atzīmētas ar ikonu [4K].
  • Rādītāja attēlojumā nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pārslēgtos uz viena attēla attēlojumu.
 3. Viena attēla attēlojumā spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 4. Izvēlieties [Filmas demonstrēšana].

  • Tiek sākta filmas demonstrēšana.
 5. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pauzētu filmu.

  • Tiek attēlots filmas demonstrēšanas panelis.
 6. Izvēlieties kadru izņemšanai.

  • Izmantojiet filmas demonstrēšanas paneli, lai izvēlētos kadru, kuru izņemt kā fotogrāfiju.
  • Norādījumus par filmas demonstrēšanas paneli sk. Filmas demonstrēšanas panelis.
 7. Izvēlieties [Kadru izņemšana].

 8. Saglabājiet.

  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai saglabātu pašreizējo kadru kā JPEG fotogrāfiju.
 9. Izvēlieties attēlojamo attēlu.

  • Pārbaudiet mērķa mapi un attēla faila numuru.
  • Izvēlieties [View original movie/Skatīt oriģinālo filmu] vai [View extracted still image/Skatīt izņemto attēlu].

Brīdinājums

 • Kadru izņemšana nav iespējama Full HD filmām, Full HD intervāla foto filmām, HD filmām, kā arī 4K filmām vai 4K intervāla foto filmām no citas kameras.