Objektīva aberāciju korekcija

Objektīva optiskās īpašības var izraisīt vinješu veidošanos, attēla kropļojumu un citas problēmas attēlā. Kamera var šīs problēmas kompensēt, izmantojot opciju [Lens aberration correction/Objektīva aberāciju korekcija].

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Lens aberration correction/Uzņemšana: Objektīva aberāciju korekcija].

 2. Izvēlieties opciju.

 3. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

  • Pārliecinieties, ka tiek rādīts pievienotā objektīva nosaukums un [Correction data available/Pieejama korekcijas informācija] (izņemot, ja iestatīts [Diffraction correction/Difrakcijas korekcija]).
  • Ja tiek rādīts [Correction data not available/Korekcijas informācija nav pieejama] vai ikona [Perifērais apgaismojums], sk. sadaļu Digitālais objektīva optimizators.

Perifērā apgaismojuma korekcija

Var koriģēt vinjetes (tumšus attēla stūrus).

Brīdinājums

 • Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem var veidoties troksnis attēla perifērijā.
 • Jo augstāka ISO jutība, jo mazāks ir korekcijas apjoms.

Piezīme

 • Piemērotās korekcijas apjoms ir mazāks par maksimālo korekcijas apjomu, kas panākams ar Digital Photo Professional (EOS programmatūru).
 • Perifērais apgaismojums tiek automātiski koriģēts pamata sektora režīmos, ja kamerā ir reģistrēta korekcijas informācija.

Kropļojuma korekcija

Var koriģēt kropļojumu (attēla sašķiebšanos).

Brīdinājums

 • Norādot kropļojuma korekciju, var tikt viegli mainīts skata leņķis, radot attēlus, kas ir nedaudz apgriezti un ar mazāku asumu.
 • Attēla apgriešanas apjoms var atšķirties filmām un fotoattēliem.

Piezīme

 • RF objektīviem tiek atbalstīta kropļojuma korekcija filmas ierakstīšanas laikā.

Digitālais objektīva optimizators

Var koriģēt dažādas aberācijas, ko izraisa objektīva optiskās īpašības, tai skaitā difrakciju un izšķirtspējas zudumu.

Ja vienumā [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] tiek rādīts [Correction data not available/Korekcijas informācija nav pieejama] vai [Perifērais apgaismojums], objektīva korekcijas informācijas saglabāšanai kamerā var izmantot EOS Utility. Sīkāku informāciju sk. EOS Utility lietotāja rokasgrāmatā.

Brīdinājums

 • Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem kopā ar korekcijas efektiem var tikt pastiprināts troksnis. Var arī būt uzsvērtas attēla malas. Pirms uzņemšanas pēc vajadzības pielāgojiet attēla stila asumu vai iestatiet [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] uz [Disable/Atspējot].
 • Jo augstāka ISO jutība, jo mazāks ir korekcijas apjoms.
 • [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] netiek attēlots filmas ierakstīšanai (korekcija nav iespējama).

Piezīme

 • [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] iespējošana uzņemšanas laikā koriģēs gan hromatisko aberāciju, gan difrakciju, kaut gan šīs opcijas netiek attēlotas.

Hromatiskās aberācijas korekcija

Var koriģēt hromatisko aberāciju (krāsu apmalojuma parādīšanos ap objektiem).

Piezīme

 • [Chromatic aberr corr/Hromatiskās aberācijas korekcija] netiek attēlots, ja [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot].

Difrakcijas korekcija

Var koriģēt difrakciju (diafragmas atvēruma izraisītu asuma zudumu).

Brīdinājums

 • Atkarībā no uzņemšanas apstākļiem kopā ar korekcijas efektiem var tikt pastiprināts troksnis.
 • Jo augstāka ISO jutība, jo mazāks ir korekcijas apjoms.
 • [Diffraction correction/Difrakcijas korekcija] netiek attēlots filmas ierakstīšanai (korekcija nav iespējama).
 • Difrakcijas korekcijas efektu nevar pārbaudīt ekrānā uzņemšanas laikā.

Piezīme

 • [Diffraction correction/Difrakcijas korekcija] netiek rādīts, ja [Digital Lens Optimizer/Digitālais objektīva optimizators] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot].

Brīdinājums

 • Vispārēji piesardzības pasākumi attiecībā uz objektīva aberāciju korekciju

 • Objektīva aberāciju korekciju nevar lietot esošiem JPEG attēliem.
 • Lietojot objektīvus, kuru ražotājs nav Canon, korekcijas ieteicams iestatīt uz [Disable/Atspējot], pat ja tiek rādīts [Correction data available/Pieejama korekcijas informācija].
 • Attēla perifērijas palielinājumā var būt attēlotas attēla daļas, kas netiks ierakstītas.
 • Korekcijas apjoms (izņemot difrakcijas korekciju) ir mazāks objektīviem, kuri nenodrošina informāciju par attālumu.

Piezīme

 • Vispārējas piezīmes par objektīva aberāciju korekciju

 • Objektīva aberāciju korekcijas efektivitāte atšķiras dažādiem objektīviem un uzņemšanas apstākļiem. Turklāt atkarībā no izmantotā objektīva, uzņemšanas apstākļiem u.c. efekts var būt grūti pamanāms.
 • Ja korekcija ir grūti pamanāma, pēc uzņemšanas ieteicams attēlu palielināt un pārbaudīt.
 • Korekcijas tiek lietotas arī tad, ja pievienots 1:1 konvertors.
 • Ja pievienotā objektīva korekcijas informācija nav reģistrēta kamerā, rezultāts ir tāds pats kā tad, ja korekcija ir iestatīta uz [Disable/Atspējot] (izņemot difrakcijas korekciju).
 • Ja nepieciešams, sk. arī EOS Utility lietotāja rokasgrāmatu.