Filmas ierakstīšana

Filmas ierakstīšana ar automātisko ekspozīciju

Ekspozīcija tiek kontrolēta automātiski atbilstoši gaišumam.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Filmas.

 2. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting mode/Uzņemšana: Uzņemšanas režīms].

 3. Izvēlieties [Movie auto exposure/Filmas automātiskā ekspozīcija].

 4. Fokusējiet kameru uz objektu.

  • Pirms filmas ierakstīšanas fokusējiet kameru ar AF () vai manuāli ().
  • Pēc noklusējuma [Uzņemšana: Movie Servo AF/Uzņemšana: Filmas Servo AF] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot], lai kamera pastāvīgi noturētu fokusu ().
  • Nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, tiek veikta fokusēšana, izmantojot pašreizējo AF metodi.
 5. Ierakstiet filmu.

  • Lai sāktu ierakstīt filmu, nospiediet filmas uzņemšanas pogu.
  • Filmas ierakstīšanas laikā ekrāna augšējā labajā stūrī tiek rādīta ikona [REC].
  • Skaņu ieraksta iebūvētais mikrofons ().
  • Lai apturētu filmas ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet filmas uzņemšanas pogu.

ISO jutība režīmā [Filmas]

Piezīme

 • Ekspozīciju var fiksēt (AE fiksācija), nospiežot pogu AE fiksācija (). Lai atceltu AE fiksāciju, vēlreiz nospiediet pogu AE fiksācija.
 • Ekspozīcijas kompensāciju filmu ierakstīšanā ar manuālo ekspozīciju var iestatīt ±3 vienību robežās.
 • Filmas Exif informācijā netiek ierakstīta ISO jutība, ekspozīcijas laiks un diafragmas atvēruma vērtība.

Filmas ierakstīšana ar manuālo ekspozīciju

Var manuāli iestatīt ekspozīcijas laiku, diafragmas atvēruma vērtību un ISO jutību filmas ierakstīšanai.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Filmas.

 2. Izvēlieties [Uzņemšana: Shooting mode/Uzņemšana: Uzņemšanas režīms].

 3. Izvēlieties [Movie manual exp./Filmas manuālā ekspozīcija].

 4. Iestatiet ISO jutību.

  • Nospiediet Kreisais taustiņš.

   Tiek parādīts ISO jutības iestatījumu ekrāns.

  • Iestatiet ar ripu Ripa vai taustiņiem Kreisais taustiņšLabais taustiņš.
 5. Iestatiet ekspozīcijas laiku un diafragmas atvēruma vērtību.

  • Līdz pusei nospiediet aizslēga pogu un pārbaudiet ekspozīcijas līmeņa indikatoru.
  • Nospiediet taustiņu Taustiņš uz augšu, lai izvēlētos ekspozīcijas laiku vai diafragmas atvēruma vērtību, tad pagrieziet ripu Ripa, lai iestatītu vērtību.
  • Ekspozīcijas laiku var iestatīt 1/4000–1/8 sek. robežās.
 6. Fokusējiet un ierakstiet filmu.

Brīdinājums

 • Kad ierakstāt filmas, nemainiet ekspozīcijas laiku, diafragmas atvēruma vērtību un ISO jutību, jo var tikt ierakstītas ekspozīcijas izmaiņas vai rasties lielāks troksnis pie augstas ISO jutības.
 • Filmējot kustīgu objektu, ieteicams iestatīt ekspozīcijas laiku apm. no 1/25 sek. līdz 1/125 sek. Jo īsāks ir ekspozīcijas laiks, jo nevienmērīgāka izskatās objekta kustība.
 • Ekrānā redzamā mirgošana, ierakstot luminiscējošā vai LED apgaismojumā var tikt ierakstīta, ja maināt ekspozīcijas laiku.

Piezīme

 • Pie automātiskas ISO jutības var iestatīt ekspozīcijas kompensāciju ±3 vienību robežās ().
 • Lai bloķētu ISO jutību, kad iestatīts ISO automātisks, nospiediet pogu AE fiksācija. Vēlreiz nospiediet pogu AE fiksācija, lai atceltu ISO jutības bloķēšanu.
 • Ja tiek nospiesta poga AE fiksācija un veikta kadra kompozīcijas maiņa, ekspozīcijas līmeņa indikatorā var redzēt ekspozīcijas līmeņa starpību salīdzinājumā ar mirkli, kad tika nospiesta poga AE fiksācija.

ISO jutība pie ierakstīšanas ar manuālo ekspozīciju

ISO jutību var iestatīt manuāli vai izvēlēties [AUTO]. Detalizētu informāciju par ISO jutību sk. ISO jutība pie filmas ierakstīšanas.

Fotoattēlu uzņemšana

Filmas ierakstīšanas laikā nav iespējams uzņemt fotoattēlus. Ja vēlaties uzņemt fotoattēlus, grieziet režīmu ripu, lai pārslēgtu uzņemšanas režīmu.

Informācijas attēlojums (filmas ierakstīšana)

Detalizētu informāciju par ikonām filmas ierakstīšanas ekrānā sk. sadaļā Filmas ierakstīšanas ekrāns.