Galvenais par fotoattēlu uzņemšanu: piesardzības pasākumi

Uzņemšanas laikā

Brīdinājums

 • Nevērsiet kameru pret spēcīgas gaismas avotu, piem., pret sauli vai spēcīgas mākslīgas gaismas avotu. Tā var sabojāt attēla sensoru vai komponentus kameras iekšpusē.
 • Attēla kvalitāte

 • Pie lielas ISO jutības var būt pamanāmi attēla trokšņi (piemēram, gaismas punkti vai joslas) vai neregulāras krāsas.
 • Uzņemšana augstā temperatūrā var būt par iemeslu attēla troksnim un nevienmērīgām krāsām.
 • Ja bieži uzņemat ilgāku laiku, tas var izraisīt kameras iekšējās temperatūras paaugstināšanos un ietekmēt attēla kvalitāti. Vienmēr izslēdziet kameru, kad neveicat uzņemšanu.
 • Pie augstas temperatūras kameras iekšpusē, fotografējot ar ilgu ekspozīciju, attēla kvalitāte var pazemināties. Pārtrauciet uzņemšanu un dažas minūtes pagaidiet, pirms atsākt fotografēšanu.
 • Balta [Baltais temperatūras brīdinājums] un sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona

 • Balta [Baltais temperatūras brīdinājums] vai sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona apzīmē augstu kameras iekšējo temeratūru, kuru izraisa tādi faktori kā ilglaicīga fotografēšana vai lietošana karstā vietā.
 • Baltā ikona [Baltais temperatūras brīdinājums] norāda, ka fotoattēlu kvalitāte pazemināsies. Uz laiku pārtrauciet uzņemšanu un ļaujiet kamerai atdzist.
 • Kad tiek attēlota baltā ikona [Baltais temperatūras brīdinājums], ieteicams uzņemt ar zemu ISO jutību, nevis ar augstu.
 • Sarkanā [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona norāda, ka uzņemšana drīz tiks automātiski beigta. Uzņemšanu nebūs iespējams atsākt, kamēr neatdzisīs kameras iekšpuse, tāpēc uz laiku pārtrauciet uzņemšanu vai izslēdziet kameru un kādu laiku ļaujiet tai atdzist.
 • Ilgstoša uzņemšana karstā vidē liek baltajai ikonai [Baltais temperatūras brīdinājums] vai sarkanajai ikonai [Sarkanais temperatūras brīdinājums] parādīties agrāk. Vienmēr izslēdziet kameru, kad neveicat uzņemšanu.
 • Pie kameras augstas iekšējās temperatūras ar augstu ISO jutību vai ilgu ekspozīciju uzņemto attēlu kvalitāte var pazemināties, vēl pirms tiek attēlota baltā [Baltais temperatūras brīdinājums] ikona.
 • Uzņemšanas rezultāti

 • Palielinātā skatā ekspozīcijas laika un diafragmas atvēruma vērtības rādījums ir oranžs. Uzņemot fotogrāfiju palielinātā skatā, ekspozīcija var neatbilst vēlamajai. Pirms fotogrāfijas uzņemšanas pārslēdziet kameru uz parasto skatu.
 • Arī ja fotogrāfija tiek uzņemta palielinātā skatā, attēls tiek ierakstīts ar parastajam skatam atbilstošu attēla laukumu.
 • Attēli un attēlojums

 • Vāja vai spilgta apgaismojuma apstākļos attēlotais attēls var neatspoguļot uzņemtā attēla gaišumu.
 • Lai arī vājā apgaismojumā attēlos var būt manāms troksnis pat pie zemas ISO jutības, iegūtajos kadros trokšņa būs mazāk, jo attēlotajiem un uzņemtajiem attēliem pastāv attēlu kvalitātes atšķirības.
 • Mainoties gaismas avotam (apgaismojumam), var mirgot ekrāns vai ekspozīcijas vērtība. Tādā gadījumā pārtrauciet uzņemšanu un atsāciet to pie tā gaismas avota, kuru izmantosit.
 • Kameras pavēršana citā virzienā var uz brīdi aizkavēt pareizu gaišuma attēlojumu. Pirms uzņemšanas pagaidiet, līdz gaišuma līmenis stabilizējas.
 • Ja attēlā ir ļoti spilgtas gaismas avots, ekrānā spožā zona var izskatīties melna. Tomēr uzņemtajā attēlā spožā zona tiek atveidota pareizi.
 • Vājā apgaismojumā spilgti parametra [Iestatīšana: Screen brightness/Iestatīšana: Ekrāna gaišums] vai [Iestatīšana: Viewfinder brightness/Iestatīšana: Skatu meklētāja spilgtums] iestatījumi var būt par iemeslu troksnim vai neatbilstošām krāsām attēlos. Taču šis troksnis vai nevienmērīgās krāsas netiek ierakstītas uzņemtajā attēlā.
 • Attēlu palielinot, tā asums var šķist izteiktāks nekā faktiskajā attēlā.
 • Pielāgotas funkcijas

 • Dažas pielāgotās funkcijas nav pieejamas (dažiem iestatījumiem nav efekta).
 • Objektīvs

 • Image Stabiliser (Attēla stabilizators) ir aktīvs visu laiku, pat ja aizslēga poga nav nospiesta līdz pusei, ja izmantojat ar IS aprīkotus objektīvus ar IS slēdzi pozīcijā ON un [IS mode/IS režīms] izvēlnē [Uzņemšana: IS (Image Stabilizer) mode/Uzņemšana: IS (Attēla stabilizatora) režīms] ir iestatīts uz [On/Iesl].

  Image Stabilizer (Attēla stabilizators) patērē akumulatora enerģiju, tāpēc atkarībā no uzņemšanas apstākļiem var samazināties pieejamo uzņēmumu skaits. Kad Image Stabilizer (Attēla stabilizators) nav nepieciešams, piemēram, lietojot trijkāji, ir ieteicams pārslēgt Image Stabilizer (Attēla stabilizators) slēdzi uz OFF.

 • Ar EF objektīviem fokusa iepriekšēja iestatīšana uzņemšanas laikā ir pieejama, tikai izmantojot (īpaši liela pietuvinājuma) teleobjektīvus, kas aprīkoti ar šo funkciju un izlaisti 2011. gada otrajā pusē un vēlāk.

Piezīme

 • Lietojot mazumtirdzniecībā pieejamu HDMI kabeli, var attēlot attēlus televizorā (). Ņemiet vērā, ka skaņa netiek izvadīta.

Informācijas attēlojums

Plašāk par ikonām, kas tiek attēlotas fotoattēlu uzņemšanai, sk. Fotoattēlu uzņemšanas ekrāns.

Piezīme

 • Balts ikonas [Ekspozīcijas simulācija (iespējot)] attēlojums norāda, ka jūsu uzņēmumi būs apmēram tikpat gaiši, cik attēlotais attēls.
 • Ja ikona [Ekspozīcijas simulācija (iespējot)] mirgo, tas norāda, ka Live View attēla gaišums vāja vai spilgta apgaismojuma dēļ atšķirsies no faktiskā uzņemšanas rezultāta. Taču uzņemtais attēls tiek ierakstīts atbilstoši ekspozīcijas iestatījumam. Ņemiet vērā, ka troksnis var būt manāmāks nekā faktiskajā ierakstītajā fotogrāfijā.
 • Pie dažiem uzņemšanas iestatījumiem ekspozīcijas simulācija var netikt izpildīta. Ikona [Ekspozīcijas simulācija (iespējot)] un histogramma tiek attēlota pelēkā krāsā. Attēls tiek attēlots ekrānā standarta gaišumā. Vāja vai spilgta apgaismojuma apstākļos histogramma var netikt pareizi attēlota.
 • Histogrammas attēlojums ir iespējams, ja [Uzņemšana: Expo. simulation/Uzņemšana: Ekspozīcijas simulācija] ir iestatīts uz [Enable/Iespējot] ().