Attēla kvalitāte

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Image quality/Uzņemšana: Attēla kvalitāte].

 2. Iestatiet attēla kvalitāti.

  • RAW attēlu iestatīšanai grieziet ripu Ripa; JPEG attēlu iestatīšanai nospiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš.
  • Lai to iestatītu, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

Brīdinājums

 • Pieejamo kadru skaits, kas norādīts ar [****] attēla kvalitātes iestatīšanas ekrānā, vienmēr attiecas uz iestatījumu [3:2] neatkarīgi no faktiskā malu attiecības iestatījuma ().

Piezīme

 • Ja gan RAW, gan JPEG attēliem iestatīts [], tiek iestatīts AugstaLiels.
 • Izvēloties gan RAW, gan JPEG, uzņemšanas mirklī attēls tiek vienlaicīgi ierakstīts kartē RAW un JPEG formātos atbilstoši iestatītajām attēlu kvalitātes vērtībām. Abi attēli tiek saglabāti ar vienādiem faila numuriem (JPEG ar faila paplašinājumu .JPG un RAW ar faila paplašinājumu .CR3).
 • Mazs 2 ir kvalitāte (Augsta).
 • Attēlu kvalitātes ikonu nozīme: RAW, Kompakts RAW, JPEG, Augsta, Normāla,  Liels, Vidējs, Mazss.

RAW attēli

RAW attēli ir neapstrādāti attēla sensora dati, kas tiek digitāli ierakstīti kartē kā RAW vai Kompakts RAW (mazāki par RAW) faili atkarībā no jūsu izvēles.

RAW attēlu apstrādei var izmantot Digital Photo Professional (EOS programmatūru). Atkarībā no attēlu izmantošanas mērķa tiem var veikt dažādas korekcijas un ģenerēt JPEG vai cita tipa attēlus, kas atspoguļo šo korekciju efektus.

Brīdinājums

 • RAW attēlu attēlošanai datorā ieteicams izmantot Digital Photo Professional (EOS programmatūra, turpmāk DPP).
 • Vecākas DPP 4.x versijas neatbalsta ar šo kameru uzņemtu RAW attēlu attēlošanu, apstrādi, rediģēšanu vai citas darbības ar tiem. Ja datorā ir instalēta vecāka DPP 4.x versija, atjauniniet to, iegūstot un instalējot DPP jaunāko versiju no Canon vietnes (). Iepriekšējā versija tiks pārrakstīta. Tāpat arī DPP 3.x versijas vai vecākas neatbalsta ar šo kameru uzņemtu RAW attēlu attēlošanu, apstrādi, rediģēšanu vai citas darbības ar tiem.
 • Mazumtirdzniecībā pieejamā programmatūra var nespēt attēlot ar šo kameru uzņemtus RAW attēlus. Lai saņemtu informāciju par saderību, sazinieties ar programmatūras ražotāju.

Attēla kvalitātes iestatījumu pārskats

Lai iegūtu detalizētu informāciju par faila lielumu, pieejamo uzņēmumu skaitu, maksimālo kadru skaitu nepārtrauktas uzņemšanas režīmā un citām prognozējamajām vērtībām fotoattēliem, sk. sadaļas Faila lielums/pieejamo uzņēmumu skaits un Maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā (apt. skaits).

Maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā

Aptuvenais maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā tiek rādīts uzņemšanas ekrāna augšā.

Piezīme

 • Ja maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā fotoattēlu uzņemšanas laikā tiek norādīts kā “99”, varat nepārtraukti uzņemt 99 vai vairāk attēlus. Ja ir norādīta vērtība 98 vai mazāka, ir pieejams mazāk kadru. Indikācija [BUSY] uzņemšanas ekrānā norāda, ka iekšējā atmiņa ir pilna un uzņemšana uz laiku tiks apturēta. Ja nepārtrauktā fotografēšana tiek apturēta, maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā pieaug. Pēc tam, kad kartē ir ierakstīti visi uzņemtie attēli, varat no jauna fotografēt sadaļā Maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā (apt. skaits) norādīto maksimālo kadru skaitu nepārtrauktas uzņemšanas režīmā.