Filmas ierakstīšanas kvalitāte

Ierakstīšanas izmērus, kadru ātrumu un saspiešanas metodi var iestatīt izvēlnes sadaļā [Uzņemšana: Movie rec quality/Uzņemšana: Filmas ierakstīšanas kvalitāte]. Filma tiek ierakstīta kā MP4 fails.

Ņemiet vērā, ka kadru ātrums tiek automātiski jaunināts, lai atbilstu iestatījumam [Iestatīšana: Video system/Iestatīšana: Video sistēma] ().

Filmas ierakstīšanas izmēri

 • [4K] 3840×2160

  Filma tiek ierakstīta 4K kvalitātē. Malu attiecība ir 16:9.

 • [Full HD] 1920×1080

  Filma tiek ierakstīta pilnas augstas izšķirtspējas (Full HD) kvalitātē. Malu attiecība ir 16:9.

 • [HD] 1280×720

  Filma tiek ierakstīta augstas izšķirtspējas (HD) kvalitātē. Malu attiecība ir 16:9.

Brīdinājums

 • Ja tiek mainīts iestatījums [Iestatīšana: Video system/Iestatīšana: Video sistēma], arī iestatījums [Movie rec. size/Filmas ierakstīšanas izmēri] ir jāiestata no jauna.
 • Normāla 4K un Full HD59,94 kadri/s/50,00 kadri/s filmu demonstrēšana var nebūt iespējama citās ierīcēs, jo demonstrēšanai nepieciešama liela datu apstrādes intensitāte.
 • Šķietamā izšķirtspēja un troksnis mainās atkarībā no filmas ierakstīšanas kvalitātes un iestatījumiem un izmantotā objektīva.

Piezīme

 • Filmas nevar ierakstīt VGA kvalitātē.

4K filmas ierakstīšana

 • 4K filmas ierakstīšanai nepieciešama karte ar stabilu un augstu rakstīšanas ātrumu. Sīkāk sk. Kartes filmu ierakstīšanai.
 • 4K filmas ierakstīšana ievērojami palielina datu apstrādes slodzi; tā rezultātā kameras iekšējā temperatūra var pieaugt ātrāk vai kļūt augstāka, nekā uzņemot parastās filmas. Ja filmas ierakstīšanas laikā tiek attēlota sarkana [Sarkanais temperatūras brīdinājums] ikona, karte var būt sakarsusi, tāpēc apturiet filmas uzņemšanu un ļaujiet kamerai atdzist, pirms izņemt karti. (Neņemiet karti ārā no kameras uzreiz.)
 • No 4K filmas varat izvēlēties jebkuru kadru, ko saglabāt kartē kā JPEG fotogrāfiju ().

Brīdinājums

 • Ierakstot 4K filmas, fokusēšanai tiek izmantota kontrasta noteikšana. Ierakstot HD vai Full HD filmas, fokusēšana var prasīt vairāk laika.

Kadru ātrums (kadri/s: kadri sekundē)

 • [59,94 kadri/s] 59,94 kadri/s/[29,97 kadri/s] 29,97 kadri/s/[23,98 kadri/s] 23,98 kadri/s

  Iestatīts apgabaliem, kas izmanto NTSC TV sistēmu, piemēram, Ziemeļamerika, Japāna, Dienvidkoreja un Meksika.

 • [50,00 kadri/s] 50,00 kadri/s/[25,00 kadri/s] 25,00 kadri/s

  Iestatīts apgabaliem, kas izmanto PAL TV sistēmu, piemēram, Eiropa, Krievija, Ķīna un Austrālija.

Saspiešanas metode

 • [IPB (standarta saspiešana)] IPB (standarta saspiešana)

  Efektīva metode ierakstīšanas vajadzībām, saspiež vairākus kadrus reizē.

 • [ALL-I (tikai I)] ALL-I (rediģēšanai/tikai I)

  Izmanto ALL-I saspiešanu intervāla foto filmu ierakstīšanai (). Ierakstīšanas vajadzībām saspiež pa vienam katru kadru. Faili ir lielāki nekā izmantojot metodi IPB (standarta saspiešana), taču filma ir piemērotāka rediģēšanai.

Filmas ierakstīšanas formāts

 • [MP4] MP4

  Visas filmas, ko ierakstāt ar kameru, tiek ierakstītas kā filmas faili MP4 formātā (faila paplašinājums “.MP4”).

Kartes filmu ierakstīšanai

Plašāk par kartēm, kurās var ierakstīt atbilstoši katram filmas ierakstīšanas kvalitātes līmenim, sk. Prasības kartes veiktspējai (filmu ierakstīšanai) [rakstīšanas/lasīšanas ātrums].

Pārbaudiet kartes, ierakstot dažas filmas, lai pārliecinātos, ka tajās var veikt pareizu ierakstīšanu jūsu norādītajos izmēros ().

Brīdinājums

 • Pirms 4K filmu ierakstīšanas formatējiet kartes ().
 • Ja filmu uzņemšanai izmantojat karti ar mazu rakstīšanas ātrumu, filma var netikt ierakstīta pareizi. Tāpat, ja demonstrējat filmu no kartes ar mazu lasīšanas ātrumu, filma var netikt demonstrēta pareizi.
 • Filmu uzņemšanai izmantojiet augstas veiktspējas kartes, kuru rakstīšanas ātrums pietiekami pārsniedz bitu ātrumu.
 • Ja filmas nevar pareizi ierakstīt, formatējiet karti un mēģiniet vēlreiz. Ja kartes formatēšana neatrisina problēmu, meklējiet informāciju kartes ražotāja vietnē u.c.

Piezīme

 • Lai panāktu labāku kartes veiktspēju, ieteicams karti pirms filmu ierakstīšanas formatēt kamerā ().
 • Kartes rakstīšanas/lasīšanas ātrumu var pārbaudīt kartes ražotāja vietnē u.c.

Liels kadru ātrums

Varat ierakstīt HD filmas ar lielu kadru ātrumu 119,88 kadri/s vai 100,00 kadri/s, iestatot [High Frame Rate/Liels kadru ātrums] izvēlnē [Uzņemšana: Movie rec quality/Uzņemšana: Filmas ierakstīšanas kvalitāte] uz [Enable/Iespējot]. Tas ir ideāli tādu filmu uzņemšanai, kas tiks demonstrētas ar lēno kustību.

Vienas filmas maksimālais ierakstīšanas laiks ir 7 min. 29 sek.

 • Filmas tiek ierakstītas HD119,9 kadri/sIPB (standarta saspiešana) vai HD100,0 kadri/sIPB (standarta saspiešana) kvalitātē.
 • Liela kadru ātruma filmās netiek ierakstīta skaņa.
 • Liela kadru ātruma filmas tiek ierakstītas kā 29,97/25,00 kadru/s filmas faili, tāpēc tās tiek atskaņotas lēnajā kustībā 1/4 ātrumā.

Brīdinājums

 • Pirms atgriezt šim iestatījumam vērtību [Disable/Atspējot], pārbaudiet [Movie rec. size/Filmas ierakstīšanas izmēri] iestatījumu.
 • Ierakstot filmas ar lielu kadru ātrumu luminiscējošā vai LED apgaismojumā, iespējama ekrāna mirgoņa.
 • Sākot vai beidzot ierakstīt filmas ar lielu kadru ātrumu, filmas dati netiek atjaunināti, un kadrs uz mirkli apstājas. Ņemiet to vērā, uzņemot filmas ārējās ierīcēs ar HDMI starpniecību.
 • Ierakstot filmas ar lielu kadru ātrumu, ekrānā attēlotais filmas kadru ātrums neatbilst ierakstītās filmas kadru ātrumam.
 • Skaņa netiek ierakstīta.
 • Atspējoti filmas Servo AF un filmas digitālais IS.
 • Liela kadru ātruma filmas ierakstīšanas laikā netiek veikta AF.

Filmas faili, kuru lielums pārsniedz 4 GB

Arī tad, ja tiek ierakstīta filma, kuras izmērs pārsniedz 4 GB, filmas ierakstīšanu ir iespējams turpināt bez pārtraukuma.

 • Kamerā formatētu SD/SDHC karšu izmantošana

  FAT32 formatēšana tiek izmantota, ja ar kameru tiek formatētas SD/SDHC kartes.

  Ja ierakstāt filmu ar FAT32 sistēmā formatētu karti un faila lielums pārsniedz 4 GB, tiek automātiski izveidots jauns filmas fails.

  Filmu demonstrējot, katrs filmas fails ir jādemonstrē atsevišķi. Filmas failus nav iespējams automātiski demonstrēt citu pēc cita. Kad filmas demonstrēšana ir pabeigta, izvēlieties nākošo filmu un demonstrējiet to.

 • Kamerā formatētu SDXC karšu izmantošana

  exFAT formatēšana tiek izmantota, ja ar kameru tiek formatētas SDXC kartes.

  Lietojot exFAT sistēmā formatētu karti, pat ja faila lielums filmas ierakstīšanas laikā pārsniedz 4 GB, filma tiek saglabāta kā viens fails (nevis sadalīta vairākos failos).

Brīdinājums

 • Importējot datorā filmas failus, kuru lielums pārsniedz 4 GB, izmantojiet vai nu EOS Utility, vai karšu lasītāju (). Var nebūt iespējams saglabāt filmas failus, kuru lielums pārsniedz 4 GB, ja mēģināsit to darīt, izmantojot datora operētājsistēmas standarta funkcijas.

Kopējais filmas ierakstīšanas laiks un faila lielums minūtē

Detalizētu informāciju par failu lielumiem un pieejamo ierakstīšanas laiku katram filmas ierakstīšanas izmēram sk. sadaļā Aptuvenais ierakstīšanas laiks un filmas bitu ātrums/faila lielums.

Filmas ierakstīšanas laika ierobežojums

 • Ierakstot 4K/Full HD/HD filmas

  Vienas filmas maksimālais ierakstīšanas laiks ir 29 min. 59 s. Kad sasniegtas 29 min. 59 s, ierakstīšana tiek automātiski apturēta. Var atsākt filmas ierakstīšanu, nospiežot filmas uzņemšanas pogu (filma tiks rakstīta jaunā failā).

 • Ierakstot liela kadru ātruma filmas

  Vienas filmas maksimālais ierakstīšanas laiks ir 7 min. 29 s. Kad sasniegtas 7 min. 29 s., ierakstīšana tiek automātiski apturēta. Var atsākt ierakstīt liela kadru ātruma filmu, nospiežot filmas uzņemšanas pogu (filma tiks rakstīta jaunā failā).