Trokšņa mazināšanas funkcijas

Trokšņa mazināšana pie ilgas ekspozīcijas

Var mazināt troksni, kas mēdz rasties ilgu ekspozīciju rezultātā, ja ekspozīcijas laiks ir viena sekunde vai ilgāks.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Long exp. noise reduction/Uzņemšana: Trokšņa mazināšana pie ilgas ekspozīcijas].

 2. Iestatiet mazināšanas opciju.

  • [AUTO] Auto (Automātiski)

   Attēliem, kuru ekspozīcija ilgst 1 sekundi vai vairāk, trokšņa mazināšana tiek veikta automātiski, ja ir atpazīts ilgai ekspozīcijai tipiskais troksnis. Vairākumā gadījumu šis iestatījums ir pietiekami efektīvs.

  • [ON] Enable (Iespējot)

   Trokšņa mazināšana tiek veikta visiem attēliem, kas tiek eksponēti 1 sekundi vai ilgāk. Ar iestatījumu [Enable/Iespējot] reizēm var mazināt troksni, ko nav iespējams konstatēt ar [Auto/Automātiski].

Brīdinājums

 • Ja ir norādīta vērtība [Auto/Automātiski] vai [Enable/Iespējot], trokšņa mazināšana pēc kadra uzņemšanas var aizņemt tikpat daudz laika kā ekspozīcija.
 • Attēli var izskatīties graudaināki ar iestatījumu [Enable/Iespējot] nekā ar iestatījumu [Disable/Atspējot] vai iestatījumu [Auto/Automātiski].
 • Kad esat uzņēmis ilgu ekspozīciju ar iestatītu [Enable/Iespējot], uzņemšanas ekrāns netiek parādīts trokšņu samazināšanas apstrādes laikā (norāda displejs [BUSY]), un nav iespējams fotografēt vēlreiz, kamēr apstrāde nav pabeigta.

Trokšņa mazināšana pie augstas ISO jutības

Varat samazināt radušos attēla troksni. Tā ir sevišķi efektīva, uzņemot ar augstu ISO jutību. Uzņemot ar zemu ISO jutību, trokšņa mazināšana attēla tumšākajās daļās (ēnas zonās) var turpināties.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: High ISO speed NR/Uzņemšana: Trokšņa mazināšana pie augstas ISO jutības]

 2. Iestatiet līmeni.

 • [] Multi Shot Noise Reduction (Daudzkadru trokšņa mazināšana)

  Nodrošina trokšņa mazināšanu ar augstāku attēla kvalitāti nekā [High/Maksimāla]. Lai iegūtu vienu fotogrāfiju, tiek sērijveidā uzņemti četri kadri un automātiski apvienoti vienā JPEG attēlā.

  Ņemiet vērā: opcija [Multi Shot Noise Reduction/Daudzkadru trokšņa mazināšana] nav pieejama, kad attēla kvalitāte ir iestatīta uz RAW vai RAW+JPEG.

Brīdinājums

 • Kas jāņem vērā, izmantojot iestatījumu [Multi Shot Noise Reduction/Daudzkadru trokšņa mazināšana]

 • Ja uzņemtie attēli kameras izkustēšanās dēļ ievērojami nesakrīt, trokšņa mazināšanas efekts var samazināties.
 • Uzņemot no rokas, uzmanieties no kameras izkustēšanās. Ieteicams izmantot trijkāji.
 • Uzņemot kustīgu objektu, tas var atstāt pēctēlus.
 • Uzņemtie sērijveida kadri var nesakrist, ja tajos ir raksti, kas atkārtojas (režģi, svītras u. tml.), vai ja attēli ir vienmuļi vai vienkrāsaini.
 • Ja četru secīgo kadru uzņemšanas laikā mainās objekta gaišums, iegūtajam attēlam var būt nevienmērīga ekspozīcija.
 • Pēc uzņemšanas var būt vajadzīgs zināms laiks, lai attēlu pēc trokšņa mazināšanas un attēlu apvienošanas ierakstītu kartē. Uzņemšanas ekrānā attēla apstrādes laikā tiek attēlots [BUSY]. Uzņemšana nav iespējama, kamēr apstrāde nav pabeigta.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Daudzkadru trokšņa mazināšana] nav pieejama, kad iestatīta kāda no šīm funkcijām: ekspozīcija “Bulb” režīmā, AEB vai WB vairākkadru dublēšana, RAW vai RAW+JPEG attēlu uzņemšana, trokšņa mazināšana pie ilgas ekspozīcijas vai radošie filtri.
 • Fotografēšana ar zibspuldzi nav pieejama. Ņemiet vērā, ka atkarībā no [Uzņemšana: AF-assist beam firing/Uzņemšana: AF palīggaismas ieslēgšana] iestatījuma var tikt ieslēgta zibspuldžu AF palīggaisma.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Daudzkadru trokšņa mazināšana] nav pieejama (netiek attēlota) filmu ierakstīšanas laikā.
 • Automātiski pārslēdzas uz iestatījumu [Standard/Standarta], ja ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tiek pārslēgts uz Power off (Izslēgšana), tiek nomainīts akumulators vai karte, vai tiek pārslēgti pamata sektora režīmi, ekspozīcija „Bulb” režīmā vai filmu ierakstīšana.