Attēlu sūtīšana uz tīmekļa pakalpojumu

Šai nodaļā aprakstīts, kā sūtīt attēlus uz image.canon.

Reģistrēšanās image.canon

Savienojiet kameru ar image.canon, lai sūtītu attēlus tieši no kameras.

 • Tam nepieciešams dators vai viedtālrunis ar pārlūku un interneta savienojumu.
 • Jums vajadzēs ievadīt e-pasta adresi, ko izmantojat datorā vai viedtālrunī.
 • Instrukcijas par image.canon pakalpojumiem un informāciju par valstīm un reģioniem, kuros tie pieejami, sk. image.canon vietnē (https://image.canon/).
 • Var tikt piemērota atsevišķa maksa par interneta savienojumu un piekļuves punktiem.

Darbības ar kameru (1)

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties [Tīmekļa pakalpojums Upload to Web service/Tīmekļa pakalpojums Augšuplādēt tīmekļa pakalpojumā].

 3. Izvēlieties [I Agree/Es piekrītu].

 4. Izveidojiet Wi-Fi savienojumu.

 5. Ievadiet savu e-pasta adresi.

  • Ievadiet savu e-pasta adresi, pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].
 6. Ievadiet četrciparu skaitli.

  • Ievadiet brīvi izvēlētu četrciparu skaitli, pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].
 7. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

  • Ikona [Tīmekļa pakalpojums] nomainās uz [Atjauniniet tīmekļa pakalpojumu].

Darbības ar datoru vai viedtālruni

 1. Konfigurējiet kameras tīmekļa saiti.

  • Piekļūstiet informatīvajā ziņojumā norādītajai lapai.
  • Sekojiet norādījumiem, lai pabeigtu iestatījumu konfigurēšanu kameras tīmekļa saites iestatījumu lapā.

Darbības ar kameru (2)

 1. Pievienojiet image.canon kā galamērķi.

  • Izvēlieties [Atjauniniet tīmekļa pakalpojumu].

   image.canon tagad ir pievienots.

Attēlu sūtīšana

Attēlus var nosūtīt uz image.canon. Uz image.canon nosūtītie oriģinālie attēlu faili tiek glabāti 30 dienas bez apjoma ierobežojuma, un tos var lejupielādēt datoros vai sūtīt uz citiem tīmekļa pakalpojumiem.

Savienojuma izveide ar image.canon ar Wi-Fistarpniecību

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties image.canon.

  • Ja tiek parādīta vēsture (), nospiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārslēgtu ekrānus.

Attēlu sūtīšana pa vienam

 1. Izvēlieties sūtāmo attēlu.

  • Izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos sūtāmo attēlu, tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Lai izvēlētos attēlu rādītāja attēlojumā, nospiediet pogu Index (Rādītājs).
 2. Izvēlieties [Send img shown/Sūtīt pašlaik attēloto attēlu].

  • Vienumā [Size to send/Sūtāmā attēla lielums] varat izvēlēties sūtāmā attēla lielumu.
  • Ekrānā, kas tiek attēlots pēc attēlu sūtīšanas, izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.

Vairāku izvēlētu attēlu sūtīšana reizē

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 2. Izvēlieties [Send selected/Sūtīt izvēlētos].

 3. Izvēlieties sūtāmos attēlus.

  • Izmantojiet ripu Ripa vai taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos sūtāmo attēlu, tad nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Varat nospiest pogu Index (Rādītājs), lai izvēlētos attēlu trīs attēlu attēlojumā. Lai atgrieztos viena attēla attēlojumā, nospiediet pogu Palielināt.
 4. Izvēlieties [Size to send/Sūtāmā attēla izmēri].

  • Attēlotajā ekrānā izvēlieties attēla lielumu.
 5. Izvēlieties [Send/Sūtīt].

  • Ekrānā, kas tiek attēlots pēc attēlu sūtīšanas, izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.

Norādītas attēlu sērijas sūtīšana

Norādiet attēlu sēriju, lai sūtītu visus sērijas attēlus reizē.

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 2. Izvēlieties [Send range/Sūtīt sēriju].

 3. Norādiet attēlu sēriju.

  • Izvēlieties pirmo attēlu (sērijas sākumu).
  • Izvēlieties pēdējo attēlu (sērijas beigas).

   Tiek izvēlēti attēli, un tiek parādīts [Pārbaudiet].

  • Lai atceltu izvēli, atkārtojiet šo darbību.
  • Lai mainītu attēlu skaitu rādītāja attēlojumā, var spiest pogu Index (Rādītājs).
 4. Apstipriniet sēriju.

  • Nospiediet pogu MENU.
 5. Izvēlieties [Size to send/Sūtāmā attēla izmēri].

  • Attēlotajā ekrānā izvēlieties attēla lielumu.
 6. Izvēlieties [Send/Sūtīt].

  • Ekrānā, kas tiek attēlots pēc attēlu sūtīšanas, izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.

Visu kartē esošo attēlu sūtīšana

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 2. Izvēlieties [Send all card/Sūtīt visus attēlus kartē].

 3. Izvēlieties [Size to send/Sūtāmā attēla izmēri].

  • Attēlotajā ekrānā izvēlieties attēla lielumu.
 4. Izvēlieties [Send/Sūtīt].

  • Ekrānā, kas tiek attēlots pēc attēlu sūtīšanas, izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.

Meklēšanas nosacījumiem atbilstošu attēlu sūtīšana

Sūtiet reizē visus attēlus, kas atbilst [Set image search conditions/Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] iestatītajiem meklēšanas nosacījumiem. Plašāk par [Set image search conditions/Iestatīt attēlu meklēšanas nosacījumus] sk. Attēlu meklēšanas nosacījumu iestatīšana.

 1. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 2. Izvēlieties [Send all found/Sūtīt visus atrastos].

 3. Izvēlieties [Size to send/Sūtāmā attēla izmēri].

  • Attēlotajā ekrānā izvēlieties attēla lielumu.
 4. Izvēlieties [Send/Sūtīt].

  • Ekrānā, kas tiek attēlots pēc attēlu sūtīšanas, izvēlieties [OK/Apstiprināt], lai pabeigtu Wi-Fi savienojumu.

Brīdinājums

 • Ja savienojums ar image.canon izveidots ar Wi-Fi, uzņemšana nav iespējama, pat ja spiežat kameras aizslēga pogu.

Piezīme

 • Atsevišķus attēlus var nebūt iespējams sūtīt ar [Send range/Sūtīt sēriju], [Send all card/Sūtīt visus attēlus kartē] vai [Send all found/Sūtīt visus atrastos].
 • Kad tiek samazināts attēla lielums, tiek samazināti visi vienā reizē sūtāmie attēli. Ņemiet vērā, ka filmas un Mazs 2 lieluma fotogrāfijas netiek samazinātas.
 • [Reduced/Samazināts] tiek pielietots tikai fotogrāfijām, kas uzņemtas ar kamerām ar to pašu modeļa numuru, kāds ir šai kamerai. Ar citām kamerām uzņemtas fotogrāfijas tiek sūtītas nesamazinot.
 • Nosūtīto attēlu ierakstu var pārbaudīt, piekļūstot image.canon.
 • Kad kameras barošanai izmantojat akumulatoru, tam ir jābūt pilnīgi uzlādētam.