Drošība

Ja nav pienācīgi veikti drošības iestatījumi, var rasties šādas problēmas.

  • Datu pārraides monitorings

    Trešās puses var ļaunprātīgā nolūkā pārraudzīt datu pārraidi bezvadu lokālajā tīklā un mēģināt iegūt jūsu sūtītos datus.

  • Nesankcionēta piekļuve tīklam

    Trešās puses var ļaunprātīgā nolūkā iegūt nesankcionētu piekļuvi jūsu izmantotajam tīklam, lai nozagtu, modificētu vai iznīcinātu informāciju. Piedevām jūs varat kļūt par upuri citiem nesankcionētas piekļuves veidiem, tādiem kā uzdošanās par citu personu (kāds pieņem svešu identitāti, lai iegūtu nesankcionētu piekļuvi informācijai) vai tā dēvētie “tramplīna uzbrukumi” (angl. “springboard attacks”) (kāds iegūst nesankcionētu piekļuvi jūsu tīklam un izmanto to kā “tramplīnu” atstāto pēdu slēpšanai, iefiltrējoties citās sistēmās).

Ir ieteicams izmantot rūpīgai tīkla nodrošināšanai paredzētas sistēmas un funkcijas, lai nepieļautu šāda veida problēmu rašanos.