Savienojuma izveide ar bezvadu tālvadības pulti

Fotografēšanai, izmantojot tālvadību, šo kameru ar Bluetooth starpniecību var arī savienot ar bezvadu tālvadības pulti BR-E1 (jāiegādājas atsevišķi, ).

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties [Connect to Wireless Remote/Izveidot savienojumu ar bezvadu tālvadības pulti].

 3. Izvēlieties [Add a device to connect to/Pievienot ierīci, ar ko veidot savienojumu].

 4. Savienojiet ierīces pārī.

  • Kad tiek attēlots ekrāns [Pairing/Savienošana pārī], uz BR-E1 nospiediet un turiet pogas W un T reizē vismaz 3 s.
  • Kad parādās apstiprinājuma ziņojums, ka kamera ir savienota pārī ar BR-E1, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
 5. Konfigurējiet kameru uzņemšanas tālvadībai.

  • Kad uzņemat fotogrāfijas, izvēlieties kadru uzņemšanas režīmu [10 sek. taimeris/tālvadības kontrolleris] vai [2 sek. taimeris/tālvadības kontrolleris] ().
  • Filmas ierakstīšanai iestatiet [Uzņemšana: Remote control/Uzņemšana: Tālvadība] uz [Enable/Iespējot].
  • Pēc savienošanas pārī turpmākās instrukcijas sk. BR-E1 lietotāja rokasgrāmatā.

Brīdinājums

 • Bluetooth savienojumi patērē akumulatora enerģiju pat pēc kameras automātiskās strāvas izslēgšanas aktivizēšanas.

Piezīme

 • Ja neizmantosit Bluetooth, ieteicams to 1. darbībā iestatīt uz [Disable/Atspējot].

Savienojuma pārī atcelšana

Pirms kameras savienošanas pārī ar citu pulti BR-E1 dzēsiet informāciju par tālvadības pulti, ar kuru izveidots savienojums.

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties [Connect to Wireless Remote/Izveidot savienojumu ar bezvadu tālvadības pulti].

 3. Izvēlieties [Delete connection information/Dzēst informāciju par savienojumu].

 4. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].