Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms

Izmantojot režīmu Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms, varat izveidot īsu dienas filmu, vienkārši uzņemot fotoattēlus. Kamera ieraksta 2–4 sekunžu ainu klipus pirms katra kadra, kas vēlāk tiek apvienoti kopsavilkuma filmā ().

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms.

 2. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

  • Izlasiet ziņojumu un izvēlieties [OK/Apstiprināt].
  • Veiciet kadra kompozīciju un uzņemiet.

Piezīme

 • Lai iegūtu iespaidīgākas kopsavilkuma filmas, turiet kameru vērstu pret objektu apmēram 4 sekundes pirms fotoattēlu uzņemšanas.
 • Šajā režīmā akumulatora darbības laiks ir īsāks nekā režīmā Pilnīgi automātiskas fotografēšanas režīms, jo katram uzņēmumam tiek ierakstītas kopsavilkuma filmas.
 • Kopsavilkuma filma var netikt ierakstīta, ja uzņemat fotoattēlu uzreiz pēc kameras ieslēgšanas, režīma Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms izvēles vai citas darbības ar kameru.
 • Visas skaņas un vibrācijas, ko rada kameras vai objektīva darbības, tiks ierakstītas kopsavilkuma filmās.
 • Kopsavilkuma filmas kvalitāte ir HD 29,97 kadri/s ALL-I NTSC vai 29,97 kadri/s 25,00 kadri/s ALL-I PAL. Tas atkarīgs no video sistēmas iestatījumiem.
 • Kamera nepīkst, reaģējot uz tādām darbībām kā aizslēga pogas nospiešana līdz pusei vai taimera izmantošana.
 • Tālāk minētajos gadījumos kopsavilkuma filmas tiek saglabātas kā atsevišķi filmu faili, pat ja tās ir ierakstītas tajā pašā dienā režīmā Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms.

  • Kopsavilkuma filmas ierakstīšanas laiks sasniedz apm. 29 min. un 59 sek. (un to var arī saglabāt atsevišķi, ja izmērs pārsniedz aptuveni 4 GB).
  • Kopsavilkuma filma ir aizsargāta.
  • Tiek mainīti vasaras laika, video sistēmas vai laika joslas iestatījumi.
 • Ierakstītās aizslēga skaņas nevar modificēt vai dzēst.
 • Izmantojot EOS Utility uzņemšanai, iestatiet [Image saving location/Attēla saglabāšanas vieta] EOS Utility kā [Computer and camera memory card/Datorā un kameras atmiņas kartē] vai [Camera memory card only/Tikai kameras atmiņas kartē].

Kopsavilkuma filmas veids

Uzņemot režīmā Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms, tiek uzņemti gan fotoattēli, gan klipi, bet varat norādīt, vai iekļaut uzņemtos fotoattēlus rezultāta kopsavilkuma filmā.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms.

 2. Atlasiet [Uzņemšana: Digest type/Uzņemšana: Kopsavilkuma veids].

 3. Izvēlieties opciju.

  • Include stills (Iekļaut fotoattēlus)

   Kopsavilkuma filmās tiek iekļauti fotoattēli.

  • No stills (Neiekļaut fotoattēlus)

   Kopsavilkuma filmās netiek iekļauti fotoattēli.