Filmas ierakstīšana

Filmas ierakstīšanai iestatiet režīmu ripu uz Filmas.

Brīdinājums

  • Pārslēdzot kameru no fotogrāfiju uzņemšanas uz filmas uzņemšanu, pirms filmas uzņemšanas vēlreiz pārbaudiet kameras iestatījumus.

Piezīme

  • Filmas var ierakstīt arī, nospiežot filmas uzņemšanas pogu fotoattēlu uzņemšanas laikā.