Filmas demonstrēšana

 1. Pārslēdzieties uz demonstrēšanu.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana.
 2. Izvēlieties filmu.

  • Izmantojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos demonstrējamo filmu.
  • Viena attēla attēlojumā ikona [SETFilmu faili] ekrāna augšējā kreisajā stūrī apzīmē filmu.
  • Rādītāja attēlojumā perforācija sīktēla kreisajā malā apzīmē filmu. Filmas nevar demonstrēt rādītāja attēlojumā, tāpēc nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pārslēgtos uz viena attēla attēlojumu.
 3. Viena attēla attēlojumā spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 4. Izvēlieties [Filmas demonstrēšana].

  (1) Skaļrunis

  • Tiek sākta filmas demonstrēšana.
  • Nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, demonstrēšanu var pauzēt un piekļūt filmas demonstrēšanas panelim. Lai atsāktu demonstrēšanu, nospiediet to vēlreiz.
  • Nospiežot taustiņu Labais taustiņš demonstrēšanas laikā, tiek pārlēkts aptuveni 4 s uz priekšu. Līdzīgi, nospiežot taustiņu Kreisais taustiņš, tiek pārlēkts aptuveni 4 s atpakaļ.
  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz leju, lai regulētu skaļumu (arī demonstrēšanas laikā).

Filmas demonstrēšanas panelis

Vienums Demonstrēšanas darbības
Demonstrēšana Demonstrēt Nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, notiek pārslēgšanās starp filmu demonstrēšanu un demonstrēšanas apturēšanu.
Lēna ierakstīšana Lēna ierakstīšana Regulējiet lēnās ierakstīšanas ātrumu ar taustiņiem Kreisais taustiņšLabais taustiņš. Lēnās ierakstīšanas ātrums tiek rādīts ekrāna augšējā labajā stūrī.
Pārlēkt atpakaļ Pārlēkt atpakaļ Pārlec atpakaļ apm. 4 s katru reizi, kad tiek nospiesta poga Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
Iepriekšējais kadrs Iepriekšējais kadrs Parāda iepriekšējo kadru katru reizi, kad tiek nospiesta poga Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Turot nospiestu pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, filma tiek tīta atpakaļ.
Nākamais kadrs Nākamais kadrs Nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga,katru reizi tiek parādīts filmas nākamais kadrs. Turot nospiestu pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, filma tiek tīta uz priekšu.
Pārlēkt uz priekšu Pārlēkt uz priekšu Pārlec uz priekšu apm. 4 s katru reizi, kad tiek nospiesta poga Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
Montēt Montēt Attēlo rediģēšanas ekrānu ().
Kadru izņemšana Kadru izņemšana Pieejama, demonstrējot 4K filmas vai 4K intervāla foto filmas. Ļauj izņemt pašreizējo kadru un saglabāt to kā JPEG fotogrāfiju ().
Fona mūzika Fona mūzika Demonstrē filmu ar izvēlēto fona mūziku ().
Norādītā pozīcija Demonstrēšanas pozīcijas marķieris
mm’ ss” Demonstrēšanas laiks (minūtes:sekundes)
Skaļums Skaļums Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšu Taustiņš uz leju, lai pielāgotu skaļruņa skaļumu ().

Kopsavilkuma filmas demonstrēšanas panelis

Vienums Demonstrēšanas darbības
Demonstrēšana Demonstrēt Nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, notiek pārslēgšanās starp filmu demonstrēšanu un demonstrēšanas apturēšanu.
Lēna ierakstīšana Lēna ierakstīšana Regulējiet lēnās ierakstīšanas ātrumu ar taustiņiem Kreisais taustiņšLabais taustiņš. Lēnās ierakstīšanas ātrums tiek rādīts ekrāna augšējā labajā stūrī.
Pārlēkt atpakaļ Iepriekšējais klips Attēlo iepriekšējā klipa pirmo kadru.
Iepriekšējais kadrs Iepriekšējais kadrs Parāda iepriekšējo kadru katru reizi, kad tiek nospiesta poga Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga. Turot nospiestu pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, filma tiek tīta atpakaļ.
Nākamais kadrs Nākamais kadrs Nospiežot pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga,katru reizi tiek parādīts filmas nākamais kadrs. Turot nospiestu pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, filma tiek tīta uz priekšu.
Pārlēkt uz priekšu Nākamais klips Attēlo nākamā klipa pirmo kadru.
Dzēst klipu Dzēst klipu Dzēš pašreizējo klipu.
Montēt Montēt Attēlo rediģēšanas ekrānu ().
Fona mūzika Fona mūzika Demonstrē filmu ar izvēlēto fona mūziku ().
Norādītā pozīcija Demonstrēšanas pozīcijas marķieris
mm’ ss” Demonstrēšanas laiks (minūtes:sekundes)
Skaļums Skaļums Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšu Taustiņš uz leju, lai pielāgotu skaļruņa skaļumu ().

Brīdinājums

 • Kad kamera filmas demonstrēšanas nolūkā ir pievienota televizoram, regulējiet skaļumu, izmantojot televizora vadību (), jo skaļumu nevar regulēt ar taustiņiem Taustiņš uz augšu Taustiņš uz leju.
 • Filmas demonstrēšana var tikt apturēta, ja kartes lasīšanas ātrums ir par lēnu vai filmas failiem ir bojāti kadri.

Piezīme

 • Lai kopsavilkuma filmas demonstrēšanas laikā pārietu atpakaļ vai uz priekšu uz iepriekšējā vai nākamā klipa sākumu, spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš.