Attēla stila pielāgošana

Jebkuru attēla stilu var pielāgot, mainot tā noklusējuma iestatījumus. Detalizētu informāciju par stila [Monochrome/Vienkrāsains] pielāgošanu sk. sadaļā [] Vienkrāsainā pielāgošana.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Picture Style/Uzņemšana: Attēla stils].

 2. Izvēlieties attēla stilu.

  • Izvēlieties pielāgojamo attēla stilu, pēc tam nospiediet pogu INFO.
 3. Izvēlieties opciju.

 4. Iestatiet efekta līmeni.

  • Iestatiet vērtību, pēc tam nospiediet Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.
  • Nospiediet pogu MENU, lai saglabātu pielāgoto iestatījumu un atgrieztos attēla stila izvēles ekrānā.
  • Visi iestatījumi, kas atšķiras no noklusējuma vērtībām, tiek attēloti zilā krāsā.

Iestatījumi un efekti

Sharpness (Asums)Sharpness (Asums)
Strength (Intensitāte)Strength (Intensitāte) 0: Vāji izteiktas kontūras 7: Stipri izteiktas kontūras
Fineness (Smalkums)Fineness (Fineness (Smalkums)Smalkums)*1 1: Augsts 5: Graudains
Threshold (Slieksnis)Threshold (Threshold (Slieksnis)Slieksnis)*2 1: Zems 5: Augsts
Contrast (Kontrasts)Contrast (Kontrasts) -4: Zems kontrasts +4: Augsts kontrasts
Saturation (Piesātinājums)Saturation (Piesātinājums) -4: Zems piesātinājums +4: Augsts piesātinājums
Color tone (Krāsas tonis)Color tone (Krāsas tonis) -4: Sarkanīgs ādas tonis +4: Dzeltenīgs ādas tonis

1: Norāda, cik šaurām malām jālieto uzlabojums. Jo mazāks skaitlis, jo smalkākas ir akcentējamās kontūras.

2: Kontrasta slieksnis starp malu un apkārtējo attēla laukumu, kas nosaka malas uzlabojumu. Jo mazāks skaitlis, jo vairāk kontūra pie mazas kontrastu starpības tiks izcelta. Taču pie mazāka skaitļa mēdz būt manāmāks troksnis.

Piezīme

 • Filmu ierakstīšanai iestatījumi [Fineness (Smalkums)Fineness/Fineness (Smalkums)Smalkums] un [Threshold (Slieksnis)Threshold/Threshold (Slieksnis)Slieksnis] izvēlnē [Sharpness (Asums)Sharpness/Sharpness (Asums)Asums] netiek rādīti, un tos nevar iestatīt.
 • 3. darbībā, izvēloties [Default set./Noklusējuma iestatījumi], attiecīgajam attēla stilam var atjaunot parametru noklusējuma iestatījumus.
 • Lai uzņemtu ar pielāgoto attēla stilu, vispirms izvēlieties pielāgoto attēla stilu un pēc tam fotografējiet.

[] Vienkrāsainā pielāgošana

[Filtra efekts (Vienkrāsains)Filter effect/Filtra efekts (Vienkrāsains)Filtra efekts]

Pielietojot vienkrāsainam attēlam filtra efektu, var vairāk izcelt baltus mākoņus vai zaļus kokus.

Filtrs Efekta piemēri
N:None (Nav) Parasts melnbalts attēls bez filtra efektiem.
Ye:Yellow (Dzeltens) Zilas debesis izskatās dabiskāk, un balti mākoņi izskatās izteiksmīgāki.
Or:Orange (Oranžs) Zilas debesis izskatās mazliet tumšākas. Saulriets izskatās košāks.
R:Red (Sarkans) Zilas debesis izskatās pavisam tumšas. Rudens lapas izskatās izteiksmīgākas un spilgtākas.
G:Green (Zaļš) Cilvēka ādas toņi un lūpas kļūst blāvākas. Zaļas koku lapas izskatās izteiksmīgākas un spilgtākas.

Piezīme

 • Palielinot iestatījumu [Contrast (Kontrasts)Contrast/Contrast (Kontrasts)Kontrasts], pastiprinās filtra efekts.

[Tonējošs efekts (Vienkrāsains)Toning effect/Tonējošs efekts (Vienkrāsains)Tonējošs efekts]

Pielietojot tonējošu efektu, var iegūt vienkrāsainu attēlu izvēlētajā krāsā. Tas ir efektīvi, ja vēlaties iegūt atmiņā paliekošākus attēlus.