M: Manuālā ekspozīcija

Šajā režīmā gan ekspozīcijas laiku, gan diafragmas atvēruma vērtību var iestatīt pēc patikas. Lai noteiktu ekspozīciju, vadieties pēc ekspozīcijas līmeņa indikatora vai izmantojiet mazumtirdzniecībā pieejamu eksponometru.

M ir saīsinājums no angļu “Manual” — manuāls.

 1. Iestatiet režīmu ripu uz M.

 2. Iestatiet ISO jutību ().

  • Lai to iestatītu, nospiediet pogu /.
  • Pie automātiskās ISO jutības var iestatīt ekspozīcijas kompensāciju ().
 3. Iestatiet vēlamo ekspozīcijas laiku.

  • Grieziet ripu Ripa, lai to iestatītu.
 4. Iestatiet vajadzīgo diafragmas atvēruma vērtību.

  • Nospiediet taustiņu Taustiņš uz augšu, lai izvēlētos diafragmas atvēruma vērtību, tad pagrieziet ripu Ripa, lai iestatītu vērtību.
 5. Fokusējiet kameru uz objektu.

  (1) Standarta ekspozīcijas indekss

  (2) Ekspozīcijas līmeņa atzīme

  • Līdz pusei nospiediet aizslēga pogu.
  • Pārbaudiet ekspozīcijas līmeņa atzīmi [], lai redzētu, cik tālu no standarta ekspozīcijas līmeņa ir pašreizējais ekspozīcijas līmenis.
 6. Iestatiet ekspozīciju un fotografējiet.

  • Pārbaudiet ekspozīcijas līmeņa indikatoru un iestatiet vēlamo ekspozīcijas laiku un diafragmas atvēruma vērtību.
  • Ekspozīcijas līmeņa indikatora galos tiek parādīts [Kreisais taustiņš] vai [Labais taustiņš], ja līmenis pārsniedz ±3 soļus no standarta ekspozīcijas.

Ekspozīcijas kompensācija ar automātisku ISO jutību

Ja uzņemšanai ar manuālo ekspozīciju ISO jutība ir iestatīta uz [AUTO/AUTOMĀTISKI], ekspozīcijas kompensāciju () var iestatīt šādi:

 • [Uzņemšana: Expo.comp./AEB / Uzņemšana:Ekspozīcijas kompensācija/AEB]
 • Grieziet vadības gredzenu, turot aizslēga pogu nospiestu līdz pusei ()

Brīdinājums

 • Ekspozīcija var neatbilst gaidītajai, ja ir iestatīta automātiska ISO jutība, jo ISO jutība tiek pielāgota, lai nodrošinātu standarta ekspozīciju atbilstoši norādītajam ekspozīcijas laikam un diafragmas atvēruma vērtībai. Tādā gadījumā iestatiet ekspozīcijas kompensāciju.
 • Ekspozīcijas kompensācija netiek lietota, fotografējot ar zibspuldzi un automātisku ISO jutību, arī tad, ja iestatāt ekspozīcijas kompensācijas apjomu.

Piezīme

 • Lai iespējotu Auto Lighting Optimizer (Automātiskais apgaismojuma optimizators) norādīšanu arī režīmā M, notīriet atzīmi [Pārbaudiet] iestatījumam [Disable during man expo/Atspējots manuālas ekspozīcijas laikā] izvēlnē [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators] ().
 • Kad iestatīta automātiska ISO jutība, var nospiest pogu AE fiksācija, lai fiksētu ISO jutību.
 • Ja tiek nospiesta poga AE fiksācija un veikta kadra kompozīcijas maiņa, ekspozīcijas līmeņa indikatorā var redzēt ekspozīcijas līmeņa starpību salīdzinājumā ar mirkli, kad tika nospiesta poga AE fiksācija.