GPS iestatījumi

GPS, izmantojot mobilos datus

Attēlus var ģeogrāfiski atzīmēt, izmantojot viedtālruni ar iespējotu Bluetooth.

Pabeidziet šos iestatījumus, kad viedtālrunī instalēta šim nolūkam paredzētā lietojumprogramma Camera Connect ().

 1. Aktivizējiet viedtālrunī atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus.

 2. Izveidojiet Bluetooth savienojumu.

  • Palaidiet Camera Connect un ar Bluetooth starpniecību savienojiet kameru pārī ar viedtālruni.
 3. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: GPS settings/Bezvadu iestatījumi: GPS iestatījumi].

 4. Izvēlieties [GPS via mobile/GSP, izmantojot mobilos datus].

 5. Izvēlieties [Enable/Iespējot].

 6. Uzņemiet fotogrāfiju.

  • Attēli tiek ģeogrāfiski atzīmēti ar informāciju no viedtālruņa.

GPS savienojuma indikators

Fotoattēlu uzņemšanas vai filmas ierakstīšanas ekrānā (attiecīgi un ) pēc GPS savienojuma ikonas var pārbaudīt statusu informācijas par atrašanās vietu ieguvei no viedtālruņa.

 • Pelēka: atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi ir izslēgti
 • Mirgo: informāciju par atrašanās vietu nevar iegūt
 • Deg: informācija par atrašanās vietu ir iegūta

Attēlu ģeogrāfiskā atzīmēšana uzņemšanas laikā

Attēli, kas tiek uzņemti, kad GPS ikona deg, tiek ģeogrāfiski atzīmēti.

Ģeogrāfisko atzīmju informācija

Uzņemtajiem attēliem pievienoto informāciju par atrašanās vietu var pārbaudīt uzņemšanas informācijas ekrānā ().

 • (1) Ģeogrāfiskais platums
 • (2) Ģeogrāfiskais garums
 • (3) Augstums virs jūras līmeņa
 • (4) UTC (universālais koordinētais laiks)

Brīdinājums

 • Viedtālrunis var iegūt informāciju par atrašanās vietu tikai tad, kad ir savienots pārī ar kameru ar Bluetooth starpniecību.
 • Informācija par virzienu netiek iegūta.
 • Atkarībā no ceļojuma apstākļiem vai viedtālruņa statusa informācija par atrašanās vietu var nebūt precīza.
 • Pēc kameras ieslēgšanas var paiet zināms laiks, līdz no viedtālruņa tiek iegūta informācija par atrašanās vietu.
 • Pēc jebkuras no turpmākajām darbībām informācija par atrašanās vietu vairs netiek iegūta.
  • Savienošana pārī ar bezvadu tālvadības pulti ar Bluetooth starpniecību
  • Kameras izslēgšana
  • Darba ar Camera Connect pabeigšana
  • Atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumu deaktivizēšana viedtālrunī
 • Jebkurā no turpmākajām situācijām informācija par atrašanās vietu vairs netiek iegūta.
  • Izslēdzas strāvas padeve kamerai
  • Tiek pārtraukts Bluetooth savienojums
  • Viedtālruņa akumulatoram ir zems akumulatora uzlādes līmenis

Piezīme

 • Koordinētais universālais laiks, saīsināti UTC (no angļu “Coordinated Universal Time”), būtībā ir tas pats, kas Griničas laiks.
 • Filmām tiek pievienota uzņemšanas sākumā iegūtā GPS informācija.