RF/RF-S objektīvu pievienošana un noņemšana

Brīdinājums

 • Ne caur kādu objektīvu tieši neskatieties saulē. Tā var zaudēt redzi.
 • Pievienojot vai noņemot objektīvu, pārslēdziet kameras ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz Power off (Izslēgšana).
 • Ja objektīva priekšējā daļa (fokusēšanas gredzens) automātiskās fokusēšanas laikā griežas, nepieskarieties rotējošajai daļai.

Padomi traipu un putekļu novēršanai

 • Veiciet objektīva maiņu ātri un vietās, kur ir maz putekļu.
 • Uzglabājot kameru bez pievienota objektīva, uzlieciet tai korpusa vāciņu.
 • Pirms korpusa vāciņa uzlikšanas attīriet to no traipiem un putekļiem.

Objektīva pievienošana

 1. Noņemiet vāciņus.

  • Noņemiet objektīva aizmugures vāciņu (1) un korpusa vāciņu (2), pagriežot tos, kā norādīts zīmējumā.
 2. Pievienojiet objektīvu.

  • Savietojiet sarkanos pievienošanas marķierus uz objektīva un kameras un grieziet objektīvu, kā norādīts zīmējumā, līdz tas ar klikšķi iegulstas vietā.
 3. Iestatiet fokusēšanas režīmu uz AF.

  • AF apzīmē automātisko fokusēšanu.
  • MF apzīmē manuālo fokusēšanu. Automātiskā fokusēšana ir atspējota.
  • RF objektīviem bez fokusēšanas režīma slēdža

   Iestatiet [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusa režīms] uz [AF].

   Piezīme

   • Nav pieejams režīmā vai .
  • RF objektīviem ar fokusēšanas režīma slēdzi

   Pārslēdziet objektīva fokusēšanas režīma slēdzi uz AF. Tā kā objektīva iestatījumam ir priekšroka, kameras iestatījumiem nav efekta.

 4. Noņemiet objektīva priekšpuses vāciņu.

Objektīva noņemšana

 • Spiežot objektīva atvienošanas pogu, grieziet objektīvu tā, kā norādīts zīmējumā.

  • Grieziet objektīvu līdz atdurei, pēc tam noņemiet to.
  • Pievienojiet noņemtajam objektīvam aizmugures vāciņu.