Palielināts attēla attēlojums

 1. Palieliniet attēlu.

  • Attēlu demonstrēšanas laikā nospiediet pogu Palielināt/Samazināt.
  • Tiek attēlots palielināts skats. Ekrāna apakšējā labajā stūrī tiek rādīta palielinātā laukuma pozīcija (1).
  • Katra pogas Palielināt/Samazināt nospiešana palielina attēlojumu.
  • Katra pogas Index (Rādītājs) nospiešana samazina attēlojumu. Rādītāja attēlojumam () pēc galējas samazināšanas vēlreiz nospiediet pogu Index (Rādītājs).
 2. Ritiniet attēlu.

  • Izmantojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai ritinātu palielināto attēlu.
  • Spiediet pogu Demonstrēšana vai MENU, lai izietu no palielināta skata.