Savienojuma izveide ar datoru ar Wi-Fi starpniecību

Šajā nodaļā aprakstīts, kā pievienot kameru datoram ar Wi-Fi starpniecību un veikt kameras darbības, izmantojot EOS programmatūru vai citu šim nolūkam paredzētu programmatūru. Pirms Wi-Fi savienojuma iestatīšanas instalējiet datorā programmatūras jaunāko versiju.

Norādījumus darbībām ar datoru sk. datora lietotāja rokasgrāmatā.

EOS Utility izmantošana darbam ar kameru

Izmantojot EOS Utility (EOS programmatūru), var importēt attēlus no kameras, vadīt kameru un veikt citas darbības.

Darbības ar kameru (1)

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

 2. Izvēlieties [DatorsRemote control (EOS Utility)/DatorsTālvadība (EOS Utility)].

  • Ja tiek parādīta vēsture (), nospiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai pārslēgtu ekrānus.
 3. Izvēlieties [Add a device to connect to/Pievienot ierīci, ar ko veidot savienojumu].

 4. Pārbaudiet SSID (tīkla nosaukumu) un paroli.

  • Pārbaudiet kameras ekrānā attēloto SSID ID (1) un paroli (2).
  • Ja iestatījāt [Password/Parole] vērtību [None/Nav] izvēlnē [Wi-Fi settings/Wi-Fi iestatījumi], netiek parādīta vai pieprasīta parole. Detalizētu informāciju sk. Wi-Fi iestatījumi.

Darbības ar datoru (1)

 1. Izvēlieties SSID, pēc tam ievadiet paroli.

  Datora ekrāns (paraugs)

Darbības ar kameru (2)

 1. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

  • Tiek attēlots turpmākais ziņojums. “******” apzīmē kameras, ar kuru tiks veidots savienojums, MAC adreses pēdējos sešus ciparus.

Darbības ar datoru (2)

 1. Palaidiet EOS Utility.

 2. EOS Utility noklikšķiniet uz [Pairing over Wi-Fi/LAN / Savienošana pārī Wi-Fi/LAN].

  • Ja tiek attēlots ziņojums saistībā ar ugunsmūri, noklikšķiniet uz [Yes/Jā].
 3. Noklikšķiniet uz [Connect/Savienot].

  • Izvēlieties kameru savienojuma izveidei, pēc tam nospiediet [Connect/Savienot].

Darbības ar kameru (3)

 1. Izveidojiet Wi-Fi savienojumu.

  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

Ekrāns [DatorsWi-Fi on/DatorsWi-Fi ieslēgts]

 • Disconnect,exit (Atvienoties, iziet)

  • Pārtrauc Wi-Fi savienojumu.
 • Confirm set. (Apstiprināt iestatījumus)

  • Var pārbaudīt iestatījumus.
 • Error details (Kļūdas apraksts)

  • Ja rodas Wi-Fi savienojuma kļūda, var iepazīties ar kļūdas aprakstu.

Wi-Fi savienojums ar datoru tagad ir izveidots.

Brīdinājums

 • Ja Wi-Fi savienojums tiek pārtraukts, kamēr ar uzņemšanas tālvadību tiek ierakstīta filma, notiek turpmākais:

  • Filmas ierakstīšana filmas ierakstīšanas režīmā tiek turpināta.
  • Filmas ierakstīšana fotoattēlu uzņemšanas režīmā tiek turpināta.
 • Kameru nevar izmantot uzņemšanai fotoattēlu uzņemšanas režīmā, ja tai EOS Utility ir iestatīts filmas ierakstīšanas režīms.
 • Kad izveidots Wi-Fi savienojums ar EOS Utility, dažas funkcijas nav pieejamas.
 • Kad tiek veikta uzņemšanas tālvadība, var samazināties AF ātrums.
 • Atkarībā no sakaru statusa var kavēties attēla attēlojums vai aizslēga palaišana.
 • Veicot attālinātu fotografēšanu režīmā Live View, attēlu sūtīšanas ātrums ir lēnāks nekā izmantojot interfeisa kabeli. Tāpēc kustīgi objekti tiek attēloti saraustīti.