Kopsavilkuma filmas rediģēšana

Atsevišķas nodaļas (klipus), kas ierakstītas režīmā Hibrīda automātiskas fotografēšanas režīms, var izdzēst. Esiet piesardzīgs, dzēšot klipus, jo tos nevar atgūt.

 1. Pārslēdzieties uz demonstrēšanu.

  • Nospiediet pogu Demonstrēšana.
 2. Izvēlieties kopsavilkuma filmu.

  • Lietojiet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos kopsavilkuma filmu.
  • Viena attēla attēlojumā kopsavilkuma filmas tiek atzīmētas ar [] ekrāna augšējā kreisajā stūrī.
  • Rādītāja attēlojumā nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pārslēgtos uz viena attēla attēlojumu.
 3. Viena attēla attēlojumā spiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga.

 4. Izvēlieties [].

  • Tiek sākta kopsavilkuma filmas demonstrēšana.
 5. Nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai pauzētu kopsavilkuma filmu.

  • Tiek attēlots filmas demonstrēšanas panelis.
 6. Izvēlieties klipu.

  • Izmantojiet [Pārlēkt atpakaļ] vai [Pārlēkt uz priekšu], lai izvēlētos klipu.
 7. Izvēlieties [Dzēst klipu].

 8. Izvēlieties [OK/Apstiprināt].

  • Klips tiek izdzēsts, un kopsavilkuma filma tiek pārrakstīta.

Piezīme