Bluetooth iestatījumi

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Bluetooth settings/Bezvadu iestatījumi: Bluetooth iestatījumi].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Bluetooth

   Ja neizmantosit Bluetooth funkciju, izvēlieties [Disable/Atspējot].

  • Check connection information (Pārbaudīt informāciju par savienojumu)

   Var pārbaudīt pārī savienotās ierīces nosaukumu un sakaru statusu.

  • Bluetooth address (Bluetooth adrese)

   Var pārbaudīt kameras Bluetooth adresi.