Skaņas ierakstīšana

Var ierakstīt filmas, ierakstot skaņu ar iebūvēto mikrofonu vai ārējo mikrofonu. Var arī brīvi regulēt skaņas ierakstīšanas līmeni.

Skaņas ierakstīšanas funkciju iestatīšanai izmantojiet [Uzņemšana: Sound rec./Uzņemšana: Skaņas ierakstīšana].

Brīdinājums

 • Iebūvētie vai ārējie mikrofoni var fiksēt Wi-Fi darbību trokšņus. Skaņas ierakstīšanas laikā nav ieteicams lietot bezvadu komunikācijas funkciju.
 • Pievienojot kamerai ārējo mikrofonu, pārliecinieties, vai spraudnis ir pilnībā ievietots.
 • Ja tiek veiktas AF darbības vai kamera vai objektīvs tiek darbināts filmas ierakstīšanas laikā, kameras iebūvētais mikrofons ierakstīs arī objektīva mehāniskos trokšņus vai kameras/objektīva darbību trokšņus. Šādā gadījumā ārēja mikrofona lietošana var samazināt šīs skaņas. Ja skaņas joprojām traucē, arī lietojot ārēju mikrofonu, var būt ieteicams noņemt ārējo mikrofonu no kameras un novietot to prom no kameras un objektīva.
 • Nepievienojiet kameras ārējā mikrofona ieejas pieslēgvietai neko citu kā tikai ārējo mikrofonu.

Piezīme

 • Pamata sektora režīmos vienumam [Sound recording/Skaņas ierakstīšana] pieejami iestatījumi [On/Iesl.] un [Off/Izsl.]. Ierakstīšanas līmeņa automātiskai regulēšanai iestatiet [On/Iesl.].
 • Skaņa tiek izvadīta arī tad, kad kamera ar HDMI starpniecību ir pievienota televizoram, ja vien iestatījums [Sound rec./Skaņas ierakstīšana] nav iestatīts uz [Disable/Atspējot].
 • Skaņa tiek ierakstīta ar 48 kHz/16 bitu iztveršanas frekvenci.

Skaņas ierakstīšana/Skaņas ierakstīšanas līmenis

 • Auto (Automātiski)

  Skaņas ierakstīšanas līmenis tiek regulēts automātiski. Automātiskā līmeņa vadība darbojas automātiski, reaģējot uz skaņas līmeni.

 • Manual (Manuāli)

  Skaņas ierakstīšanas līmeni var regulēt pēc vajadzības.

  Lai noregulētu skaņas ierakstīšanas līmeni, izvēlieties [Rec. level/Ierakstīšanas līmenis] un spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš, skatoties uz līmeņa mērītāju. Skatieties uz maksimuma noturēšanas indikatoru un regulējiet līmeni tā, lai līmeņa mērītājs pie visskaļākajām skaņām dažreiz iedegtos pa labi no atzīmes “12” (-12 dB). Ja rādījums pārsniedz “0”, skaņa ir izkropļota.

 • Disable (Atspējot)

  Skaņa netiks ierakstīta.

Vēja filtrs

Iestatiet uz [Enable/Iespējot], lai automātiski samazinātu audio kropļojumus vējainās āra ainās. Tiek aktivizēts tikai tad, ja izmantots kameras iebūvētais mikrofons. Kad darbojas vēja filtrs, tiek mazināta arī daļa zemas frekvences skaņu.

Svārstību vājinātājs

Šī funkcija mazina skaļu trokšņu izraisītos skaņas kropļojumus. Iestatiet uz [Enable/Iespējot] ja ar [Sound rec./Skaņas ierakstīšana] vērtību [Auto/Automātiski] vai [Manual/Manuāli] skaņa tiek kropļota.