AF punktu attēlojums

Var attēlot fokusēšanai izmantotos AF punktus; tiem demonstrēšanas ekrānā tiks uzliktas sarkanas kontūras. Ja ir iestatīta automātiskā AF punkta izvēle, var tikt attēloti vairāki AF punkti.

  1. Izvēlieties [Demonstrēšana: AF point disp./Demonstrēšana: AF punktu attēlojums].

  2. Izvēlieties [Enable/Iespējot].