Attēla stila izvēle

Vienkārši izvēloties iepriekš iestatītu attēla stilu, jūs varat iegūt attēla īpašības, kas atbilst jūsu fotogrāfiskajai izteiksmei vai objektam.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: Picture Style/Uzņemšana: Attēla stils].

 2. Izvēlieties attēla stilu.

Attēla stila īpašības

 • [] Auto (Automātiski)

  Krāsu toņi tiek automātiski pielāgoti uzņemšanas apstākļiem. Košās krāsās tiek atveidotas zilas debesis, zaļumi un saulrieti, kā arī ainas dabā, ārpus telpām un saulrietā.

  Piezīme

  • Ja ar [Auto/Automātisks] nevar iegūt vēlamos krāsu toņus, izmantojiet citu attēla stilu.
 • [] Standard (Standarta)

  Attēls ir košs, ass un izteiksmīgs. Piemērots vairākumam sižetu.

 • [] Portrait (Portrets)

  Izlīdzinātiem ādas toņiem ar nedaudz samazinātu asumu. Piemērots tuvplāna portretiem.

  Ādas toņus var pielāgot, mainot iestatījuma [Color tone (Krāsas tonis)Color tone/Color tone (Krāsas tonis)Krāsas tonis] vērtību, kā aprakstīts sadaļā Iestatījumi un efekti.

 • [] Landscape (Ainava)

  Koši zilām un zaļām krāsām, kā arī ļoti asiem un izteiksmīgiem attēliem. Piemērots iespaidīgām ainavām.

 • [] Fine Detail (Sīkas detaļas)

  Smalku objektu kontūru un sīku tekstūru detalizētai atveidošanai. Krāsas ir viegli košas.

 • [] Neutral (Neitrāls)

  Vēlākai retušēšanai datorā. Padara attēlus blāvus; tiem ir zems kontrasts un dabiski ādas toņi.

 • [] Faithful (Precīzs)

  Vēlākai retušēšanai datorā. Precīzi atveido objektu faktiskās krāsas, kuras izmērītas dienasgaismā ar krāsu temperatūru 5200K. Padara attēlus blāvus; tiem ir zems kontrasts.

 • [] Monochrome (Vienkrāsains)

  Dod melnbaltus attēlus.

  Brīdinājums

  • No JPEG attēliem, kas uzņemti ar attēla stilu [Monochrome/Vienkrāsains], nevar atgūt krāsu attēlus.
 • [] User Def. (Lietotāja definēts) 1–3

  Varat pievienot jaunu stilu, par pamatu izmantojot tādus priekšiestatījumus kā [Portrait/Portrets] vai [Landscape/Ainava] vai attēla stila failu un pēc tam pēc nepieciešamības pielāgojot (). Kadriem, kas uzņemti stilā, kuru vēl neesat pielāgojis, būs tādas pašas īpašības kā noklusējuma iestatījumam [Auto/Automātiski].

Simboli

Attēlu stilu izvēles ekrānā ir ikonas [Strength (Intensitāte)Strength/Strength (Intensitāte)Stiprums], [Fineness (Smalkums)Fineness/Fineness (Smalkums)Smalkums] un [Threshold (Slieksnis)Threshold/Threshold (Slieksnis)Slieksnis] parametriem [Sharpness (Asums)Sharpness/Sharpness (Asums)Asums], [Contrast (Kontrasts)Contrast/Contrast (Kontrasts)Kontrasts] u.c. Skaitļi apzīmē šo parametru vērtības, kas norādītas attiecīgajam attēla stilam.

Sharpness (Asums)Sharpness (Asums)
Strength (Intensitāte)Strength (Intensitāte)
Fineness (Smalkums)Fineness (Smalkums)
Threshold (Slieksnis)Threshold (Slieksnis)
Contrast (Kontrasts)Contrast (Kontrasts)
Saturation (Piesātinājums)Saturation (Piesātinājums)
Color tone (Krāsas tonis)Color tone (Krāsas tonis)
Filtra efekts (Vienkrāsains)Filter effect (Filtra efekts (Vienkrāsains)Filtra efekts) (Vienkrāsains)
Tonējošs efekts (Vienkrāsains)Toning effect (Tonējošs efekts (Vienkrāsains)Tonējošs efekts) (Vienkrāsains)

Brīdinājums

 • Kad ierakstāt filmas, atzīme * norāda iestatījuma [Sharpness (Asums)Sharpness/Sharpness (Asums)Asums] parametrus [Fineness (Smalkums)Fineness/Fineness (Smalkums)Smalkums] un [Threshold (Slieksnis)Threshold/Threshold (Slieksnis)Slieksnis]. [Fineness (Smalkums)Fineness/Fineness (Smalkums)Smalkums] un [Threshold (Slieksnis)Threshold/Threshold (Slieksnis)Slieksnis] netiek pielietoti filmām.