Demonstrēšanas atsākšana no iepriekšējās vietas

  1. Izvēlieties [Demonstrēšana: View from last seen/Demonstrēšana: Sākt ar pēdējo skatīto].

  2. Izvēlieties opciju.

    • [Enable/Iespējot]: demonstrēšana atsākas no pēdējā attēlotā attēla (ja vien tikko neesat beidzis uzņemšanu).
    • [Disable/Atspējot]: ikreiz, kad kamera tiek pārstartēta, demonstrēšana atsākas no jaunākā uzņēmuma.