Wi-Fi iestatījumi

 1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi settings/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi iestatījumi].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Wi-Fi

   Kad elektronisko ierīču un bezvadu ierīču izmantošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnā vai slimnīcā, iestatiet vienumu uz [Disable/Atspējot].

  • Password (Parole)

   Iestatiet uz [None/Nav], lai atļautu Wi-Fi savienojumus bez paroles (izņemot gadījumus, kad veidojat savienojumu ar piekļuves punktu ar Wi-Fi starpniecību).

  • Connection history (Savienojumu vēsture)

   Varat iestatīt ar Wi-Fi starpniecību pievienoto ierīču vēsturi uz [Show/Rādīt] vai [Hide/Slēpt].

  • Send to smartphone after shot (Pēc uzņemšanas sūtīt uz viedtālruni).

   Attēlus var automātiski sūtīt uz viedtālruni ().

  • MAC address (MAC adrese)

   Var pārbaudīt kameras MAC adresi.