Informācijas skatīšanas ekrāns

Var pārbaudīt kļūdu saturu un kameras MAC adresi.

  1. Izvēlieties [Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth connection/Bezvadu iestatījumi: Wi-Fi/Bluetooth savienojums].

  2. Nospiediet pogu INFO.

    • Tiek attēlots ekrāns [View info/Skatīt informāciju].

    • Kad radusies kļūda, nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai attēlotu kļūdas saturu.