Informācija par autortiesībām

Iestatītā informācija par autortiesībām tiek pievienota attēlam Exif informācijas veidā.

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Copyright information/Iestatīšana: Informācija par autortiesībām].

 2. Izvēlieties opciju.

 3. Ievadiet tekstu.

  • Lietojiet taustiņus Taustiņš uz augšuTaustiņš uz lejuKreisais taustiņšLabais taustiņš, lai izvēlētos rakstzīmi, pēc tam nospiediet pogu Ātrās vadīklas/iestatīšanas poga, lai to ievadītu.
  • Izvēloties [Ievades režīms], varat mainīt ievades režīmu.
  • Lai dzēstu rakstzīmi, izvēlieties [Dzēst].
 4. Pabeidziet iestatīšanu.

  • Nospiediet pogu MENU, pēc tam nospiediet [OK/Apstiprināt].

Informācijas par autortiesībām pārbaude

2. darbībā izvēloties [Display copyright info./Rādīt informāciju par autortiesībām], var pārbaudīt laukos [Author/Autors] un [Copyright/Autortiesības] ievadīto informāciju.

Informācijas par autortiesībām dzēšana

2. darbībā izvēloties [Delete copyright information/Dzēst informāciju par autortiesībām], var dzēst informāciju laukos [Author/Autors] un [Copyright/Autortiesības].

Brīdinājums

 • Ja ieraksts laukā “Author” (“Autors”) vai “Copyright” (“Autortiesības”) ir garš, tad, ja tiek izvēlēta opcija [Display copyright info./Rādīt informāciju par autortiesībām], tas var netikt attēlots pilnībā.

Piezīme

 • Informāciju par autortiesībām var iestatīt vai pārbaudīt, arī izmantojot EOS Utility (EOS programmatūru).