Fokusēšanas režīms

Varat norādīt fokusēšanas veidu (fokusa režīmu).

  1. Izvēlieties [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusa režīms].

  2. Izvēlieties opciju.

    • [AF]: automātiskā fokusēšana
    • [MF]: manuālā fokusēšana

Brīdinājums

  • [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusa režīms] netiek parādīts, ja fokusa pozīcija ir tieši manuālas fokusēšanas (MF) efektīvajā diapazonā. Pagrieziet fokusēšanas gredzenu bezgalības virzienā (pulksteņrādītāja virzienā, skatoties no kameras priekšpuses), lai pārvietotu fokusa pozīciju, līdz parādās [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusa režīms].