Karšu formatēšana

Ja karte ir jauna vai iepriekš formatēta (inicializēta) citā kamerā vai datorā, veiciet kartes formatēšanu šai kamerā.

Brīdinājums

 • Kad karte tiek formatēta, visi kartē esošie attēli un dati tiek dzēsti. Dzēsti tiek arī aizsargātie attēli, tāpēc pārbaudiet, vai kartē nav nekā, ko jūs gribat saglabāt. Vajadzības gadījumā pirms kartes formatēšanas pārsūtiet attēlus uz datoru u. tml.
 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Format card/Iestatīšana: Formatēt karti].

 2. Formatējiet karti.

  • Izvēlieties [OK/Apstiprināt].
  • Ja vēlaties veikt zema līmeņa formatēšanu, nospiediet pogu INFO, lai ieliktu atzīmi [Pārbaudiet] pie [Low level format/Zema līmeņa formāts], pēc tam izvēlieties [OK/Apstiprināt].

Piezīme

 • Kartes formatēšanas ekrānā rādītā kartes ietilpība var būt mazāka par ietilpību, kas norādīta uz kartes.
 • Šajā ierīcē tiek izmantota Microsoft licencēta exFAT tehnoloģija.

PadomiApstākļi, kuros nepieciešams formatēt karti

 • Karte ir jauna.
 • Karte ir formatēta citā kamerā vai datorā.
 • Karte ir pilna ar attēliem vai datiem.
 • Tiek attēlota kļūda saistībā ar karti.

Zema līmeņa formatēšana

 • Veiciet zema līmeņa formatēšanu, ja kartei palēninās rakstīšanas vai lasīšanas ātrums vai ja vēlaties neatgriezeniski dzēst kartē esošos datus.

 • Veicot zema līmeņa formatēšanu, tiek formatēti visi kartes sektori, kuros iespējams ierakstīt datus, tāpēc šī formatēšana aizņem vairāk laika nekā parastā formatēšana.

 • Zema līmeņa formatēšanas laikā formatēšanu var atcelt, izvēloties [Cancel/Atcelt]. Pat tādā gadījumā parastā formatēšana jau ir pabeigta un karti var izmantot parastajā veidā.

Karšu failu formāti

 • SD/SDHC kartes tiek formatētas FAT32 failu sistēmā. SDXC kartes tiek formatētas exFAT failu sistēmā.

 • Atsevišķās filmas, kas ierakstītas exFAT kartēs, tiek ierakstītas kā atsevišķi faili (nesadalot tās vairākos failos), pat ja tie pārsniedz 4 GB, tāpēc iegūtā filmas faila lielums pārsniegs 4 GB.

  Brīdinājums

  • Šajā kamerā formatētas SDXC kartes var nebūt iespējams lietot citās kamerās. Ņemiet arī vērā, ka dažas datoru operētājsistēmas vai karšu lasītāji var neatpazīt exFAT failu sistēmā formatētas kartes.
  • Karti formatējot vai dzēšot no tās datus, dati netiek pilnībā izdzēsti. Ņemiet to vērā, ja nolemjat karti pārdot vai izmest. Atbrīvojoties no kartēm, nepieciešamības gadījumā veiciet pasākumus personīgās informācijas aizsardzībai, piemēram, fiziski iznīcinot kartes.