Orientācijas informācijas pievienošana filmām

Filmām, kas ierakstītas ar vertikāli turētu kameru, orientācijas informāciju, kas norāda, kur ir augšpuse, var pievienot automātiski, iespējojot demonstrāciju tai pašā orientācijā viedtālruņos vai citās ierīcēs.

 1. Izvēlieties [Iestatīšana: Add Filmarotate info/Iestatīšana: Pievienot Filmapagriešanas informāciju].

 2. Izvēlieties opciju.

  • Enable (Iespējot)

   Demonstrējiet filmas viedtālruņos vai citās ierīcēs tajā orientācijā, kurā tās ierakstītas.

  • Disable (Atspējot)

   Demonstrējiet filmas horizontāli viedtālruņos vai citās ierīcēs neatkarīgi no orientācijas, kurā tās ierakstītas.

Piezīme

 • Kamerā filmas tiek demonstrētas horizontāli neatkarīgi no iestatījuma [Iestatīšana: Add Filmarotate info/Iestatīšana: Pievienot Filmapagriešanas informāciju].