Ekspozīcijas fiksācija (AE fiksācija)

Ekspozīciju var fiksēt, ja gribat fokusu un ekspozīciju iestatīt atsevišķi vai uzņemt vairākus kadrus ar vienādu ekspozīcijas iestatījumu. Nospiediet pogu AE fiksācija, lai fiksētu ekspozīciju, pēc tam izmainiet kadra kompozīciju un uzņemiet fotogrāfiju. Tā ir labi piemērota, lai uzņemtu objektus pretgaismas apstākļos u.c.

 1. Fokusējiet kameru uz objektu.

  • Līdz pusei nospiediet aizslēga pogu.
 2. Nospiediet pogu AE fiksācija.

  • Ekrānā tiek attēlots [AE fiksācija], norādot, ka ekspozīcija ir fiksēta (AE fiksācija). Lai atceltu AE fiksāciju, vēlreiz nospiediet pogu AE fiksācija.
 3. Izmainiet kadra kompozīciju un uzņemiet fotogrāfiju.

  • Nospiediet aizslēga pogu.

Brīdinājums

 • Ja [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators] () nav iestatīts uz [Disable/Atspējot], attēls joprojām var izskatīties gaišs pat tad, kad ir iestatīta samazināta ekspozīcijas kompensācija ar mērķi padarīt attēlus tumšākus.

AE fiksācijas rezultāti

Mērīšanas režīms () AF punkta izvēle ()
Automātiska izvēle Manuālā atlase
Izvērtējošā mērīšana Tiek fiksēta ekspozīcija, kas centrēta uz fokusā esošo AF punktu. Tiek fiksēta ekspozīcija, kas centrēta uz izvēlēto AF punktu.
Daļēja mērīšana Punkta mērīšana Centrēti svērtā vidējā mērīšana AE fiksācija tiek pielietota centrālajam AF punktam.

Kad manuālai fokusēšanai konfigurētā kamerā ir iestatīts [Izvērtējošā mērīšana], tiek fiksēta centrēti svērtā ekspozīcija ().

Piezīme

 • AE fiksācija nav iespējama pie ekspozīcijas “Bulb” režīmā.