Image Stabilizer (Attēla stabilizators) (IS režīms)

Objektīva veiktā attēla stabilizācija mazina kameras izkustēšanos uzņemšanas laikā. Lai aktivizētu objektīva IS, izmantojot objektīvus ar IS bez IS slēdža, iestatiet iestatījumu [IS mode/IS režīms] uz [On/Iesl.], kā norādīts tālāk. Ņemiet vērā, ka iestatījums [IS mode/IS režīms] netiek attēlots, kad izmantojot IS objektīvus ar IS slēdzi. Tādā gadījumā, iestatot objektīva IS slēdzi uz ON, tiek aktivizēta objektīva veiktā stabilizācija.

 1. Izvēlieties [Uzņemšana: IS (Image Stabilizer) mode/Uzņemšana: IS (Attēla stabilizatora) režīms].

 2. Izvēlieties opciju [IS mode/IS režīms].

  • [Off/Izsl.]

   Attēla stabilizators ir deaktivizēts.

  • [On/Iesl.]

   Kameras izkustēšanās tiek koriģēta.

Brīdinājums

 • Dažos gadījumos tas var nenodrošināt pietiekamu stabilizāciju zināmiem objektīviem.

Piezīme