Auto Lighting Optimizer (Automātiskais apgaismojuma optimizators)

Ja attēli izskatās tumši vai ir pārāk zems vai augsts kontrasts, gaišumu un kontrastu var koriģēt automātiski.

  1. Izvēlieties [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators].

  2. Iestatiet korekcijas opciju.

Brīdinājums

  • Dažos uzņemšanas apstākļos var palielināties troksnis un izmainīties šķietamā izšķirtspēja.
  • Ja Auto Lighting Optimizer (Automātiskā apgaismojuma optimizatora) efekts ir pārāk stiprs un iegūtie attēli nav vēlamajā gaišumā, iestatiet [Low/Minimāli] vai [Disable/Atspējot].
  • Ja nav iestatīts [Disable/Atspējot] un tumšāka attēla iegūšanai tiek izmantota ekspozīcijas kompensācija vai zibspuldzes ekspozīcijas kompensācija, attēls tomēr var iznākt gaišs. Ja gribat iegūt tumšāku ekspozīciju, iestatiet šo funkciju uz [Disable/Atspējot].
  • Pie iestatījuma [High/Augsts] samazinās maksimālais kadru skaits nepārtrauktas uzņemšanas režīmā. Arī attēlu ierakstīšana kartē prasa vairāk laika.

Piezīme

  • Lai atļautu iestatīt funkciju [Uzņemšana: Auto Lighting Optimizer/Uzņemšana: Automātiskais apgaismojuma optimizators] arī režīmā M, 2. darbības laikā nospiediet pogu INFO, lai noņemtu atzīmi [Pārbaudiet] iestatījumam [Disable during man expo/Atspējots manuālas ekspozīcijas laikā].