Bezvadu funkcijas

Šajā nodaļā aprakstīts, kā kameru bezvadu režīmā savienot ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth® vai Wi-Fi®, un nosūtīt attēlus uz ierīcēm vai tīmekļa pakalpojumiem; kā vadīt kameru, izmantojot datoru vai bezvadu tālvadības pulti, un citas darbības.

Brīdinājums

  • Svarīgi

  • Ņemiet vērā, ka Canon neuzņemas atbildību par nekādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījuši kļūdaini bezvadu sakaru iestatījumi, lietojot kameru. Turklāt Canon neuzņemas atbildību par nekādiem citiem zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi kameras lietošana.

    Lietojot bezvadu komunikācijas funkcijas, veiciet piemērotus drošības pasākumus pēc saviem ieskatiem un pats uzņemoties risku. Canon neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījusi nesankcionēta piekļuve vai līdzīgi pārkāpumi.