AF darbība

Var izvēlēties uzņemšanas apstākļiem vai objektam piemērotas AF darbības īpašības. Pamata sektora režīmos optimālā AF darbība atbilstošajam uzņemšanas režīmam tiek iestatīta automātiski.

 1. Pagrieziet režīmu ripu uz radošo sektoru.

 2. Iestatiet fokusēšanas režīmu uz AF.

  • RF objektīviem bez fokusēšanas režīma slēdža

   Iestatiet [Uzņemšana: Focus mode/Uzņemšana: Fokusa režīms] uz [AF].

  • RF objektīviem ar fokusēšanas režīma slēdzi

   Pārslēdziet objektīva fokusēšanas režīma slēdzi uz AF.

 3. Izvēlieties [Uzņemšana: AF operation/Uzņemšana: AF darbība].

 4. Izvēlieties opciju.

  • Spiediet taustiņus Kreisais taustiņšLabais taustiņš.

   : Viena kadra AF

   : Servo AF

Viena kadra AF nekustīgiem objektiem

Šī AF darbība ir piemērota nekustīgiem objektiem. Kad aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei, kamera fokusē tikai vienreiz.

 • Kad objekts ir fokusā, fokusēšanas AF punkts kļūst zaļš un kamera izdod pīkstienu. Ja fokuss netiek panākts, AF punkts kļūst oranžs.
 • Fokuss paliek fiksēts, kamēr aizslēga poga tiek turēta nospiesta līdz pusei; tas ļauj pirms fotogrāfijas uzņemšanas izmainīt kadra kompozīciju.
 • Sīkāk par nepārtrauktās fotografēšanas ātrumu pie nepārtrauktās fotografēšanas sk. Kadru uzņemšanas režīms.

Piezīme

 • Ja [Iestatīšana: Beep/Iestatīšana: Pīkstiens] ir iestatīts uz [Disable/Atspējot], skaņas signālierīce fokusa panākšanas mirklī neizdos pīkstienu.
 • Ja izmantojat objektīvu, kas atbalsta elektronisko manuālo fokusēšanu, sk. Objektīva elektroniskā MF.

Uzņemšana ar fiksētu fokusu

Uzņemot ar fiksētu fokusu, jūs izmantosit viena kadra AF ar fiksētu AF punktu un pēc tam mainīsit kadra kompozīciju pirms uzņemšanas. Veiciet tālāk norādītās darbības, nospiežot aizslēga pogu līdz pusei, lai fokusētu.

 1. Pavērsiet fiksētu AF punktu uz fokusējamo objektu un pēc tam līdz pusei nospiediet aizslēga pogu.

 2. Pēc tam, kad AF punkts, kurā ir panākts fokuss, kļūst zaļš, turiet līdz pusei nospiestu aizslēga pogu un mainiet kadra kompozīciju.

 3. Nospiediet aizslēga pogu līdz galam, lai uzņemtu fotogrāfiju.

Servo AF kustīgiem objektiem

Šī AF darbība ir piemērota kustīgiem objektiem. Kamēr aizslēga poga ir nospiesta līdz pusei, kamera tiek fokusēta uz objektu nepārtraukti.

 • Kad objekts ir fokusā, fokusēšanas AF punkts kļūst zils. Skaņas signālierīce neizdod pīkstienu pat fokusa panākšanas mirklī.
 • Ekspozīcija tiek iestatīta uzņemšanas brīdī.
 • Sīkāk par nepārtrauktās fotografēšanas ātrumu pie nepārtrauktās fotografēšanas sk. Kadru uzņemšanas režīms.

Brīdinājums

 • Atkarībā no izmantotā objektīva, attāluma līdz objektam un objekta ātruma kamera var nespēt panākt pareizu fokusu.
 • Veicot tālummaiņu nepārtrauktās fotografēšanas laikā, var pazaudēt fokusu. Vispirms veiciet tālummaiņu, pēc tam izmainiet kadra kompozīciju un fotografējiet.

AF palīggaisma

Kad aizslēga poga tiek nospiesta līdz pusei vājā apgaismojumā vai līdzīgos apstākļos, kamera var ieslēgt AF palīggaismu (, ), lai atvieglotu automātisko fokusēšanu.

 • Izmantojot Speedlite, pēc nepieciešamības konfigurējiet Speedlite iestatījumus.

Brīdinājums

 • Zibspuldze nepalaiž AF palīggaismu, ja AF darbība ir iestatīta uz [Servo AF].

Piezīme

 • Lai atspējotu AF palīggaismas palaišanu, iestatiet [Uzņemšana: AF-assist beam firing/Uzņemšana: AF palīggaismas palaišana] uz [Disable/Atspējot].